Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Kompetencje emocjonalno-społeczne to umiejętności związane z rozpoznawaniem, rozumieniem i wyrażaniem emocji, budowaniem zdrowych relacji interpersonalnych oraz skutecznym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Obejmują one szereg umiejętności, które są niezbędne do radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumienia emocji innych osób, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz skutecznego komunikowania się. Dzieci i młodzież, które posiadają te umiejętności, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym. Co więcej, kompetencje emocjonalno-społeczne są odpowiedzialne za tworzenie bardziej empatycznych, zrównoważonych i harmonijnych społeczności, dlatego rozwój tych kompetencji jest tak bardzo istotny zarówno dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. W ramach zadania „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!”  w dniu 3 października 2023 roku odbyło się ostatnie już szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu dębickiego. Warsztaty „Czytamy emocje…

Grafika dla artykułu

W tegorocznej edycji „Narodowego Czytania” przenieśliśmy się wprost do nadniemeńskiej arkadii, otulającej rozległością zielonych łąk i żyznych pól korczyńskie włości oraz skrywającej zaścianek. 5 października 2023 r. wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dębicy oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy mieszkańcy naszego miasta mieli okazję podejrzeć czar dworskiego, lekko dekadenckiego życia oraz nostalgicznie zauroczyć się prostotą ziemiańskiej codzienności, w ciężką pracę wplatającą zachwyt naturą. Niezwykła inscenizacja, poddająca błyskotliwej interpretacji humorystyczne sceny, splatająca się z koncertami oraz poczęstunkiem odbyła się w malowniczej scenerii Parku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przy Domu Kultury i Kinie Śnieżka, oddając charakter powieści Elizy Orzeszkowej jako kunsztownej, pisanej językiem ezopowym epopei, której tłem i bohaterką jest niezmienna,…