RODO

Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Dębicy. Inspektorem Ochrony Danych jest Jolanta Ligęzka;  ido@mbpdebica.eu ul. Akademicka 10 tel. 14 6833504 wew. 18
 2. W związku z obowiązującymi przepisami RODO, dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych zgodnie z Ustawą o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 3. Biblioteka może przetwarzać następujące dane :
 • Imię i nazwisko.
 • Pesel.
 • Adres zamieszkania.
 • Nr telefonu.
 • Adres e-mail.
 • Nr karty bibliotecznej.
 1. Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów :
 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • na podstawie pisemnej zgody czytelnika.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
 1. Dane osobowe podawane są dobrowolnie przez czytelników,  jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do przestrzegania jego postanowień oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych czytelnika jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.
 1. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 1.  Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną /załącznik nr 1/. Cofnięcie zgody przez czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

Pliki do pobrania


Sprawdź także:

Jeżeli nadal nie znalazłeś szukanych przez Ciebie treści, skorzystaj ze skrótów zamieszczonych poniżej aby zobaczyć powiązane strony.