Czasopisma

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników do korzystania z prasy w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych. Oferujemy w  bieżącej prenumeracie: dzienniki, tygodniki, różnorodne miesięczniki a także prasę lokalną. Czytelnia posiada w swoich zasobach także numery archiwalne.

W prenumeracie bieżącej dostępne są:

Dzienniki:

Dziennik
Gazeta Prawna
Gazeta
Krakowska
Gazeta
Wyborcza
Nasz
Dziennik
Nowiny
Rzeczpospolita
Przegląd
Sportowy

Tygodniki:

Gość
Niedzielny
Motor
Polityka
Tygodnik
Powszechny
Wprost

Czasopisma:

Aura
Biblioteka
Publiczna
Biblioteka
w Szkole
Bibliotekarz
Charaktery
Cogito
Forbes
Gazeta
Bankowa
Kino
Marketing
i Rynek
Mówią
Wieki
National
Geographic
Nowe
Książki
Państwo
i Prawo
Polityka
Społeczna
Polonistyka
Poradnik
Bibliotekarza
Poznaj
Świat
Samorząd
Terytorialny
Sprawy
Międzynarodowe
Twórczość
Wiedza
i życie

Prasa lokalna:

Obserwator
Lokalny
Podkarpacka
Historia
Życie
Gminy Dębica
Nasze
Pilzno
VIP
Biznes & Styl
Wiadomości
Brzosteckie

Numery archiwalne – tytuły zamknięte:

Echo
Powiatu Dębickiego
Kurier
Dębicki
Gazeta
Dębicka
Echo
Załogi
Przegląd
Dębicki
Ziemia
Dębicka