Czytamy emocje jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje spoołeczno-emocjonalne dzieci w ramach zadania „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!”

Kompetencje emocjonalno-społeczne to umiejętności związane z rozpoznawaniem, rozumieniem i wyrażaniem emocji, budowaniem zdrowych relacji interpersonalnych oraz skutecznym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Obejmują one szereg umiejętności, które są niezbędne do radzenia sobie z własnymi emocjami, rozumienia emocji innych osób, nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji oraz skutecznego komunikowania się. Dzieci i młodzież, które posiadają te umiejętności, mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu osobistym, szkolnym i zawodowym. Co więcej, kompetencje emocjonalno-społeczne są odpowiedzialne za tworzenie bardziej empatycznych, zrównoważonych i harmonijnych społeczności, dlatego rozwój tych kompetencji jest tak bardzo istotny zarówno dla jednostki, jak i całego społeczeństwa. W ramach zadania „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!”  w dniu 3 października 2023 roku odbyło się ostatnie już szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu dębickiego. Warsztaty „Czytamy emocje – jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dzieci” poprowadziła Agata Warywoda – bibliotekarka i trenerka, absolwentka m.in. Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji (2013),  Studium Pracy z Grupą i Zespołem (2017),  Akademii Trenerów Biznesu (2019). Członkini Stowarzyszenia LABiB, trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych dla pracowników bibliotek, laureatka “Listy 100” (2020) wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków.

Celem szkolenia było omówienie metod i form pracy z dziećmi w oparciu o emocje. W pierwszej części spotkania bibliotekarze poznali metody, jakimi mogą posłużyć się do zapoznania z grupą uczestników zajęć. Trenerka za pomocą kilku ćwiczeń pokazała, jak pokonać bariery komunikacyjne pomiędzy prowadzącym a grupą oraz jak w krótkim czasie poznać siebie nawzajem. Druga część spotkania to praca w grupach, bazująca na bogatej literaturze związanej z konkretnymi kompetencjami społeczno-emocjonalnymi. Zebrani wzbogacili swoją wiedzę na temat książek o emocjach tj. strachu, lęku, radości, złości, smutku, miłości, spokoju itd.

Trenerka zwróciła uwagę zebranych na model SEL, w którym duże znaczenie ma samoświadomość, zarządzanie sobą, odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, świadomość społeczna i umiejętność budowania relacji. Warto zwrócić uwagę na ten aspekt w dzisiejszym świecie, w którym zainteresowanie kompetencjami społeczno-emocjonalnymi przeżywa ponowny rozkwit. Wzmocnienie poczucia własnej wartości, gra emocjami, konstruktywne przeżywanie to tylko niektóre tematy poruszane podczas szkolenia. 

Trenerka poprzez sporą liczbę ćwiczeń pokazała bardzo bogaty warsztat do pracy z dziećmi. Łatwo dostępne i tanie materiały – balony, słoiki, kartony, kartki A4 czy taśma malarska – stanowiły bazę do zabaw, jakie zaproponowano w poniedziałkowe południe. Podczas spotkania bibliotekarze wymieniali się doświadczeniami w zakresie pracy z dziećmi oraz trudnościami, jakie napotykają na swojej zawodowej drodze. Trenerka starała się pokazać rozwiązania, które należy podjąć, by stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Program Partnerstwo dla książki