Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Wrzesień w naszej zbiorowej świadomości nieodparcie przywołuje wydarzenia, od których upłynęły już całe dekady. Jednak niepohamowany bieg czasu nie jest w stanie zaleczyć ran, sięgających aż do rdzenia jestestwa. 10 września minęło dokładnie 80 lat od rozpaczliwie bolesnych wydarzeń w podpoznańskiej Mosinie, gdzie ofiarą bestialstwa oraz wyostrzonej podejrzliwością amoralności okupanta padli najmłodsi Polacy. Wojna zbierała bogate żniwo – wychudzone, morzone głodem i chorobami sieroty, torturowanych małych aresztantów, wycieńczonych więźniów obozów wojennych. Rówieśnicy wielu z ówczesnych ofiar zasiadali na widowni podczas sesji popularno-naukowej, honorującej obchody pierwszego Narodowego Dnia Polskich Dzieci Wojny, która odbyła się 13 września 2023 r. w Domu Kultury i Kinie Śnieżka w Dębicy. Organizatorzy – Miasto Dębica wraz z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy – z…

Grafika dla artykułu

26 sierpnia 2023 r. minęło 80 lat od tragicznych wydarzeń nad Jeziorem Narocz, będącym swoistą krwawą sygnaturą mających nastąpić prześladowań obrońców Ojczyzny ze strony sowietów. Za kilka tygodni, 21 października, wspominać będziemy 60. rocznicę pojmania Józefa Franczaka „Lalka”, domykającego jeden z etapów barbarzyńskiej obławy. Kolejne dziesięciolecia łączyły się w heroiczną, bezkompromisową walkę z osaczającym Polaków aparatem terroru, układając w krwawy, lecz chlubny epos narodowej godności, wierności i nieprzeciętnego męstwa i prawdy. Tę ostatnią, będącą żywiołem naszej tożsamości, skazano na unicestwienie, jak życia tysięcy bohaterów naszej wolności. Jednak dziś, odsłaniana, wybrzmiewa silniej, donośniej. Miasto Dębica oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy ma zaszczyt zaprosić na spotkanie autorskie z Romualdem Rzeszutkiem, które odbędzie się w środę, 20 września 2023 r….