Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

By spojrzeć w przyszłość i ujrzeć ją świetlaną, potrzeba nie tylko wiary we własne siły, lecz również gruntownej znajomości samego siebie. Naszą tożsamość konstytuuje przeszłość, nawet ta bolesna, której wspomnienie ocienia myśli. Znajomość własnych korzeni, postulat ich pielęgnowania i spojrzenia wstecz są nieodzownymi dla samopoznania każdego, dla kogo istotne jest dziedzictwo i perspektywa chlubnej przyszłości. To zarazem komponenty współczesnego patriotyzmu, którego przejawami jest odwaga do odkłamywania faktów, przywracania pamięci tym, którym ją wydarto, kompensacji krzywdy fałszywych oskarżeń i zrozumienia, że krystaliczny podział na czerń i biel nie istnieje – zwłaszcza w naukach o człowieku i człowieczeństwie. 4 stycznia 2023 r. młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego wysłuchała wykładu Pana Jacka Magdonia, doktora nauk humanistycznych, autora publikacji historycznych i pedagoga, pracującego w…