Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Czytelników i bibliotekarzy łączy więź szczególna – oparta na współdzielonej i wciąż rozwijanej pasji, wzrastającej proporcjonalnie do ilości przeczytanych stron erudycji, pogłębianej z każdą serdeczną rozmową. To właśnie bibliotekarze – dobre duchy przestrzeni, postrzeganych jako cywilizacyjne skarbce kultury – otaczają Czytelników troską, a podsuwając odpowiednie lektury, częstokroć wyznaczają nowe szlaki czytelnicze. Nic więc dziwnego, że bibliotekarz staje się kimś nam niezwykle bliskim, wzbudzającym ciepłe uczucia. Z pewnością dla całych pokoleń Czytelników osobą taką jawi się Pani Jolanta Wiktor, która w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy pracowała 41 lat. Pełna entuzjazmu, z zaangażowaniem i opiekuńczością troszczyła się o popularyzację czytelnictwa, z konsekwencją i charyzmą ucieleśniając ideał współczesnej bibliotekarki. W poniedziałek, 27 listopada w Czytelni MiPBP w Dębicy odbyło się…