Kolejny etap – pożegnanie  Pani Jolanty Wiktor, Kierownik Filii nr 3 MiPBP w Dębicy

Czytelników i bibliotekarzy łączy więź szczególna – oparta na współdzielonej i wciąż rozwijanej pasji, wzrastającej proporcjonalnie do ilości przeczytanych stron erudycji, pogłębianej z każdą serdeczną rozmową. To właśnie bibliotekarze – dobre duchy przestrzeni, postrzeganych jako cywilizacyjne skarbce kultury – otaczają Czytelników troską, a podsuwając odpowiednie lektury, częstokroć wyznaczają nowe szlaki czytelnicze. Nic więc dziwnego, że bibliotekarz staje się kimś nam niezwykle bliskim, wzbudzającym ciepłe uczucia. Z pewnością dla całych pokoleń Czytelników osobą taką jawi się Pani Jolanta Wiktor, która w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy pracowała 41 lat. Pełna entuzjazmu, z zaangażowaniem i opiekuńczością troszczyła się o popularyzację czytelnictwa, z konsekwencją i charyzmą ucieleśniając ideał współczesnej bibliotekarki. W poniedziałek, 27 listopada w Czytelni MiPBP w Dębicy odbyło się uroczyste pożegnanie z Panią Jolantą, domykające wspólnie spędzone lata. Niezwykłość emploi bibliotekarzy uzmysławiają nam właśnie momenty podsumowania pewnych epok. Niespodziewanie uprzytamniamy sobie niepohamowany upływ czasu i ogrom zrealizowanych zamierzeń. Miarą ponad czterdziestu dekad współpracy z Panią Jolantą mogą być: życzliwość, troska, taktowność i cierpliwość mentora, a także godziny szczerych rozmów i niezliczone inicjatywy ożywiające życie kulturalne lokalnej społeczności. Pełni podziwu i wdzięczności za wieloletnią lojalność, wysiłek oraz serce wkładane w krzewienie miłości do literatury, dziękujemy najgoręcej w imieniu swoim oraz naszych Czytelników. Dziękujemy za każde działanie, wprowadzające kolejne pokolenia do królestw wyobraźni i słowa pisanego, przybliżające profesję bibliotekarzy, a także kształtujące pozytywny wizerunek instytucji, której kapitałem jest zaufanie Czytelników. Zmiany przekierowują nasze meandrujące życie na inny tor – inny, nie znaczy gorszy, wręcz przeciwnie. Pani Jolanto, pragniemy życzyć Pani wszystkiego, co wyśnione i co odraczane na przestrzeni minionych lat. Niech każdy kolejny dzień wypełniają Pani: poczucie sensu, drobne, lecz jakże cenne przyjemności, wspaniałe książki, od których nie sposób się oderwać i czas, który po brzegi wzbierze radością, zdrowiem, uśmiechem i pogodą ducha.