Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Muzyka i sztuki plastyczne niekiedy igrające ze sobą, czasami sprzeczne – najczęściej jednak przeglądają się w sobie i podsycają wzajemnie, przynosząc zadziwiające rezultaty. Portretowanie Twórcy-Mistrza poprzez odniesienie do jego spuścizny stanowi bodaj najmocniej wymowny portret: będący na poły interpretacją, na poły wizualizacją subiektywnego postrzegania autorytetu, jakim jest dla nas Krzysztof Penderecki: kreator wszechstronny, dębiczanin i obywatel świata. Ten kierunek wyznaczyli sobie artyści biorący udział w wystawie pt. „Przekraczać granice”, a także najmłodsze pokolenia dębiczan – uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. 26 października 2023 r. w Galeria Sztuki MOK w Dębicy stała się przestrzenią spotkania dróg 56 twórców pochodzących z trzech krajów – spotkania u samych korzeni ożywczej symbolicznej obecności Maestro. Sama wystawa umożliwia publiczności…