Korespondencja sztuk – harmonia pokoleń. Wernisaż wystawy pt. Przekraczać granice” oraz podsumowanie konkursu plastycznego „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam

Muzyka i sztuki plastyczne niekiedy igrające ze sobą, czasami sprzeczne – najczęściej jednak przeglądają się w sobie i podsycają wzajemnie, przynosząc zadziwiające rezultaty. Portretowanie Twórcy-Mistrza poprzez odniesienie do jego spuścizny stanowi bodaj najmocniej wymowny portret: będący na poły interpretacją, na poły wizualizacją subiektywnego postrzegania autorytetu, jakim jest dla nas Krzysztof Penderecki: kreator wszechstronny, dębiczanin i obywatel świata. Ten kierunek wyznaczyli sobie artyści biorący udział w wystawie pt. „Przekraczać granice”, a także najmłodsze pokolenia dębiczan – uczestnicy konkursu plastycznego pt. „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. 26 października 2023 r. w Galeria Sztuki MOK w Dębicy stała się przestrzenią spotkania dróg 56 twórców pochodzących z trzech krajów – spotkania u samych korzeni ożywczej symbolicznej obecności Maestro. Sama wystawa umożliwia publiczności przeniknięcie do świata tworzonego i O-tworzonego przez Krzysztofa Pendereckiego. Zaledwie dzień po uroczystym otwarciu wystawy do wielogłosu profesjonalnych artystów dołączyły głosy najmłodszego pokolenia dębiczan. 27 października 2023 r. w dębickiej Galerii Sztuki miało miejsce uhonorowanie laureatów konkursu plastycznego. Prace cechujące się niebywałą dojrzałością, nieprzeciętną wrażliwością oraz intuicją estetyczną zjednały się wraz z eksponowanymi na wystawie pracami, by wspólnie nie ustępować w wysiłku twórczym i wysiłku samopoznania – a stale „Przekraczać granice”.

Jeżeli usiłując scharakteryzować nieoszacowany wkład Profesora Krzysztofa Pendereckiego w naszą kulturę i naszą tożsamość staniemy w obliczu braku słów, zatrzymajmy, by kontemplować dzieła jego i całą plejadę artystów, podążających ścieżkami wytyczanymi przez śmiałość, konsekwencję, syntetyczne łączenie sfer sztuki i życia, jak czynił to Maestro. Wystawa „Przekraczać granice” wprowadza odbiorców do niezwykłego świata, w którym tonacja barw oraz różnorodność faktur odpowiadają synestezyjnym ujęciom tak dorobku genialnego Kompozytora, jak i charyzmatycznej osobowości, wywołującej całe spektrum emocji i pełną skalę podziwu. Tak szeroka prezentacja umożliwiła stworzenie portretu o niesamowitej głębi, wielowymiarowego, będącego jednocześnie hołdem ku czci Krzysztofa Pendereckiego, jak i inspiracją do dalszych poszukiwań. Metaforyczne wyswobadzanie się z konwencjonalnych podziałów podczas wernisażu wystawy „Przekraczać granice” odbyło się również dzięki muzycznemu performance’owi zatytułowanemu „Między wierszami”, podczas którego muzycy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wykorzystali instrumenty w całości wykonane z papieru przez Panią Hannę Ograbisz-Krawiec. Wystawa dostępna jest dla zwiedzających do 2 grudnia 2023 r. Całokształt twórczości podziwiać możemy również na stronach katalogu, wydanemu dzięki dofinansowaniu z Programu Kultura – Interwencje Edycja 2023.

W piątek, 27 października 2023 r. do polifonii dzieł sztuki składających się na wystawę pt. „Przekraczać granice” dołączyły prace uczniów szkół ziemi dębickiej. Tego dnia uroczyście podsumowano konkurs plastyczny, w którym Uczniowie przedstawiali własne ujęcia Profesora jako osoby ucieleśniającej ideał ciekawego świata, wrażliwego i wszechstronnego twórcy, nie ograniczającego się do jednej tylko dziedziny. Zorganizowanemu przez MiPBP w Dębicy konkursowi pt. „Dębickie Korzenie – Krzysztof Penderecki in memoriam” przyświecała idea podkreślenia syntezy sztuk plastycznych oraz muzyki, a także zainspirowaniu młodego pokolenia do zapoznania się z życiem i twórczością Profesora Krzysztofa Pendereckiego. Na konkurs nadesłano 61 prac, wobec czego wyłonienie zwycięzców nie należało do zadań prostych, ale i nie takich oczekiwaliśmy wobec wyjątkowości i heterogeniczności dziedzictwa Maestro.

Jako zawierające najcelniejsze odniesienia do dorobku Profesora, oddające zarazem wartość „korzeni” rozumianych jako miasto rodzinne, a także umiejętnie portretujące Mistrza poprzez grę aluzyjną, budowanie odniesień oraz nakreślenie relacji między sferami sztuk, operowanie metaforami szczególnie zaimponowały nam prace:

KATEGORIA I

MiejsceImię i nazwisko, szkoła
ILiliana Kasprzyk, klasa VII B, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
IIOliwia Galus, klasa VII A, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
IIIBartłomiej Kudroń, klasa VI B Szkoła, Podstawowa nr 3 w Dębicy
IIITomasz Bochnia, klasa VI B Szkoła, Podstawowa nr 3 w Dębicy
WyróżnienieAmelia Kuczyńska, klasa VII B, Podstawowa nr 3 w Dębicy
WyróżnienieJakub Walkowiak, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
WyróżnienieMaja Sokół, klasa VII A, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
WyróżnienieIga Gierula, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Chotowej
WyróżnienieMilena Hebda, klasa IV B, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy

KATEGORIA II

MiejsceImię i nazwisko, szkoła
WyróżnienieSalomea Stasienko, klasa III CP, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy

KATEGORIA SPECJALNA

MiejsceImię i nazwisko, szkoła
Nagroda specjalnaNicola Baran, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy / Galeria Sztuki MOK w Dębicy

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! Wszystkim Uczestnikom dziękujemy, pragnąc wyrazić podziw wobec wrażliwości i zmysłu estetycznego, bez których nie byłoby możliwe powstanie tak wymownej pracy. Doceniamy wsparcie Rodziców, Opiekunów oraz Pedagogów, roztaczających opiekę nad Uczestnikami konkursu. Dziękujemy!

 Wystawa „Przekraczać granice” oraz konkurs plastyczny pt. „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam są możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Kultura – Interwencje Edycja 2023.