Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy pragnąc umożliwić Państwu, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych przydatnych umiejętności w pracy bibliotekarza ma zaszczyt zaprosić na 2 szkolenia w ramach projektu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” – dofinansowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenia: dwudniowe z Aleksandrą Kopczyńską 14.09.2023-15.09.2023 oraz Agata Warywodą 03.10.2023 r.: TeamUp – czyli ruch w bibliotece Warsztat dla tych, którzy chcą się dowiedzieć jak wspierać psychospołecznie dzieci w drodze, doświadczyć komunikacji poprzez zabawę. Sesja TeamUp obejmować będzie: zajęcia sportowe, kreatywny ruch, taniec, muzykę, ćwiczenia świadomości ciała Team Up to metoda pracy z dziećmi opracowana przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci…