Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy pragnąc umożliwić Państwu, podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych przydatnych umiejętności w pracy bibliotekarza ma zaszczyt zaprosić na 3 szkolenia w ramach projektu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” – dofinansowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenia: Biblioterapia jest zamierzonym oddziaływaniem, mającym na celu działania profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne. Podczas warsztatu dowiesz się jak prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, skąd czerpać pomysły i teksty biblioterapeutyczne i bajoterapeutyczne. Jakie stosować ćwiczenia podczas zajęć o charakterze terapeutyczny. Warsztat dla tych, którzy chcą się dowiedzieć jak wspierać psychospołecznie dzieci w drodze, doświadczyć komunikacji poprzez zabawę. Sesja TeamUp obejmować będzie: zajęcia sportowe, kreatywny ruch, taniec, muzykę, ćwiczenia świadomości ciała Team…