Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Paradoks niemożliwości – Spotkanie autorskie z Patrycją Piekutowską Kategoria niemożliwości obezwładnia swoją pojemnością. Najczęściej posługujemy się nią, określając coś absurdalnego w swojej nierealnej śmiałości sięgania po więcej, czy podążania za głosem wyobraźni. Bywa, że tak definiujemy coś nieznośnego, dookreślamy w ten sposób poczucie własnej niewystarczalności  – jednak zawsze niemożliwe odnosi się do jakiejś granicy. Właśnie ta ostatnia stanowi pojęcie kluczowe, zwłaszcza, gdy odważymy się odrzucić nasz sceptycyzm i pozwolimy sobie na męstwo wiary, kierując się ku celowi. W środę, 12 lipca 2023 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej mieliśmy przywilej spotkania z Panią Patrycją Piekutowską, z wirtuozerią i ujmującą gracją oraz efektywnością poruszającą się na granicach sztuk, ich substancję przelewającej do dziedzin takich, jak przedsiębiorczość, marketing, filantropia. Życie Pani…