Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Ponad pięć dekad temu, szesnastoletnia dziewczyna, poruszona rywalizacją gangów w swojej szkole zaczyna pisać książkę o tym, czego jest świadkiem. Dwa lata później książka ukazuje się, by przez dziesięciolecia towarzyszyć kolejnym pokoleniom. Sugestywną, dojrzałą, przejmującą swą autentycznością powieść Susan Eloise Hinton w Stanach Zjednoczonych włączono do kanonu lektur i to z gatunku tych entuzjastycznie pochłanianych przez uczniów. Porównywana z „Buszującym w zbożu”, częstokroć wymieniania przez ksiażkoholików jako jedna z niezapomnianych, formacyjnych powieści teraz dołącza do listy lektur DKK dla Młodzieży, działającym przy MiPBP w Dębicy. Główny bohater – Ponyboy – ucieleśnia wrażliwca, próbującego skryć swą delikatność pod zbroją przekory, buntowniczości i odwagi, często maskującej dodatkowo niewysłowiony lęk. To właśnie on, czternastoletni chłopiec jest fundatorem przeżyć podczas kolejnego spotkania DKK dla…