Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r., podczas spotkania autorskiego z Panem Przemysławem Kossakowskim w MiPBP w Dębicy mogliśmy skonfrontować własne przekonania i wyobrażenia na temat podróży, graniczności doświadczeń oraz odnajdywania tego, co tkwi u podstaw człowieczeństwa – poczucia sensu, rozumianego jako praca z innymi i dla innych. Licznie zgromadzona Publiczność, ośmielona otwartością i bezpośredniością naszego wyjątkowego Gościa, wyruszyła w pierwszą z „Wędrówek po świecie z dębicką biblioteką”, a nasza wyprawa okazała się czymś znaczenie wykraczającym poza konwencjonalne pojmowanie spotkania autorskiego. Uwielbiamy się przypatrywać, słuchać historii, zanurzać w opowieściach, których bohaterami być może nie odważylibyśmy się być. Cudza realność, obca codzienność, inność czyjejś rzeczywistości mieści w sobie swoisty magnetyzm jakiegoś kuszącego magnetyzmu. Jednak – czy rzeczywiście dajemy sobie na takie poznanie…

Grafika dla artykułu

Opracowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Dębicy projekt „Postawa „Anhelego” przykładem niezłomności społeczeństwa wobec okupanta na ziemi dębickiej”  został doceniony pośród 778 zgłoszeń i nagrodzony jako jedno ze 117 zadań grantem w wysokości 50 000 zł – dofinansowanie w ramach programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski. Wkład własny zostanie zabezpieczony z budżetu Miasta Dębica. Wystawa plenerowa, koncert, sesja popularno-naukowa i rekonstrukcja historyczna na wałach nad Wisłoką, to wydarzenia, które zostaną zrealizowane w tym roku dzięki dotacji. Projekt dotyczy 80. rocznicy pacyfikacji wsi w powiecie dębickim przez niemieckiego okupanta. Jednym z bohaterów projektu jest Józef Erazmus ps. Anheli, dowódca plutonu ZWZ-AK „Róża”. 24 lipca 1943 r. oddziały SS z Pustkowa, funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa z Tarnowa i Dębicy, dębickie…