Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Trudno wyobrazić sobie bardziej uroczyste i jednocześnie mocniej poruszające ukoronowanie szeregu działań, honorujących zasługi, jakie wniósł w naszą codzienność genialny polski innowator,  niż konferencja pt. „Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza”. 16 grudnia 2022 r. w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy o godz. 10.00 rozpoczęła się sesja, domykająca łańcuch wspaniałych inicjatyw, podejmowanych w celu upamiętnienia naszego wybitnego rodaka. Patrząc wstecz, wspominamy czas obfitujący w niezliczone pomysły, urzeczywistniane w szeregu owocnych i niezwykle przyjemnych współprac, ciesząc się pełnią czasu doskonale wykorzystanego na zgłębianie i popularyzowanie przebogatej wszak spuścizny intelektualnej Ignacego Łukasiewicza. Konferencja przeobraziła się w skondensowaną rekapitulację naszych wspólnych podróży śladami patrona. Wykład na temat CSR zwrócił uwagę na pionierstwo „szejka z Galicji” w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, a prezentacja Uczennic Szkoły Podstawowej nr…