Konferencja „Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza” – Podsumowanie świetlanego roku pod patronatem genialnego wynalazcy i filantropa

Trudno wyobrazić sobie bardziej uroczyste i jednocześnie mocniej poruszające ukoronowanie szeregu działań, honorujących zasługi, jakie wniósł w naszą codzienność genialny polski innowator,  niż konferencja pt. „Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza”. 16 grudnia 2022 r. w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy o godz. 10.00 rozpoczęła się sesja, domykająca łańcuch wspaniałych inicjatyw, podejmowanych w celu upamiętnienia naszego wybitnego rodaka. Patrząc wstecz, wspominamy czas obfitujący w niezliczone pomysły, urzeczywistniane w szeregu owocnych i niezwykle przyjemnych współprac, ciesząc się pełnią czasu doskonale wykorzystanego na zgłębianie i popularyzowanie przebogatej wszak spuścizny intelektualnej Ignacego Łukasiewicza. Konferencja przeobraziła się w skondensowaną rekapitulację naszych wspólnych podróży śladami patrona. Wykład na temat CSR zwrócił uwagę na pionierstwo „szejka z Galicji” w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu, a prezentacja Uczennic Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy uzmysłowiła nam burzliwość losów pierwszoplanowej postaci. Po długim i niecierpliwym wyczekiwaniu nagrodziliśmy laureatów konkursów towarzyszących obchodom roku Ignacego Łukasiewicza oraz podziwialiśmy nieprzeciętne prace utalentowanej młodzieży, biorącej udział w plenerze w Muzeum Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Jesteśmy dumni i wdzięczni za każde ze wspólnych spotkań, którym przyświecała idea pogłębienia świadomości na temat Łukasiewicza, dodatkowo poznając samych siebie i ciesząc się wspólnie nabywaną wiedzą oraz umiejętnościami.

Konferencję pt. „Dziedzictwo Ignacego Łukasiewicza” otworzył wykład Dyrektor ds. Komunikacji oraz ESG Grupy Śnieżka, piastującej również stanowisko Prezes Fundacji Śnieżka oraz wykładającej na AGH w Krakowie, Pani Aleksandry Małozięć. Publiczność z prelekcji pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu czyli CSR w praktyce” dowiedziała się, jak istotna jest wyostrzona czujność oraz świadomość w podejmowaniu wyborów wobec nieuczciwych praktyk. Pani Aleksandra Małozięć w swoim wystąpieniu zaakcentowała, jak ważne jest dawanie rozumiane jako altruistyczna inwestycja w to, co wartościowe i spojrzenie w przyszłość, na potrzeby kolejnych generacji. Dowiedzieliśmy się także, że działania przedsiębiorstw i lokalnej społeczności oraz nas, jako jednostek na zasadzie naczyń połączonych nie są bynajmniej idealistyczną mrzonką, a relacje oparte na lojalności, prawdomówności oraz synergicznym etycznym współdziałaniu są jak najbardziej możliwe.

W dalszej części publiczność miała przyjemność wysłuchać doskonale przygotowanej prezentacji pt. „Od Lwowa po Gorlice – życie i dorobek Ignacego Łukasiewicza oczami dzieci z Polski i Ukrainy”. Wygłoszona przez Uczennice Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy: Jagodę oraz Vladę po raz kolejny wskazała na uderzającą innowatorskim rozmachem pasję Łukasiewicza oraz jego determinację i odwagę, jak również niebywałą troskę o potrzeby społeczności. Uczennice, przygotowane przez Panią Katarzynę Krzemińską, wcieliły się w rolę przewodniczek, wiodących audytorium po splątanych ścieżkach wynalazcy lampy naftowej, przecinających przez wiele miast.

Po wystąpieniach nadszedł czas uroczystego rozstrzygnięcia konkursów i wyróżnienia laureatów w pełni zasłużonymi nagrodami. Jako pierwszy podsumowaliśmy konkurs literacki na opowiadanie pt. „Gdybym był prezesem/właścicielem przedsiębiorstwa działającego na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR…”, którego uczestnicy,  nastoletni wizjonerzy, przedstawili nam świetlaną, pełną sukcesów przyszłość.

Oto autorzy dojrzałych, drobiazgowo przemyślanych koncepcji, nieobcych od emocjonalnego tonu, poświadczającego ich silny związek z prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwem:

MiejsceImię i nazwisko
IAleksandra Oleksy, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Dębicy
IDominik Kwaśniewski, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy
IIISalomea Stasienko, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy
IIIAna Pawełek, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy

Kolejno poznaliśmy niedoścignionych wynalazców! Laureaci konkursu plastyczno-technicznego pt. „Wynalazki zmieniają świat” wcielili się w rolę konstruktorów przełomowych wynalazków.

MiejsceImię i nazwisko
IOliwia Łączak, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
IIgor Wojtuła, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
IIMaciej Rzeszutko, Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
IIIWeronika Nawracaj, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
Wyróżnienie specjalneGabriela Leska, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

Jako ostatni podsumowaliśmy konkurs na najwspanialsze, olśniewające śmiałością koncepcji przebranie zaprezentowane podczas „Świet(l)nego korowodu”. Laureatów-projektantów poznacie z relacji o naszym świetlistym pochodzie.

Na ręce wszystkich laureatów składamy serdeczne gratulacje. Szczególne wyrazy podzięki wędrują do Opiekunów Uczestników konkursów, doświadczonych i troskliwych Pedagogów, wcielających się w rolę cierpliwych przewodników i mentorów, służących wsparciem i radą.

Konferencję domknęła Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, Pani Monika Rojek-Kałek, podsumowując wszystkie zadania zrealizowane w ramach projektu „Oleum petroleum – Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” z Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza w ramach PROGRAMU GRANTOWEGO „ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”. Dzięki niej powróciliśmy do radosnych i napawających duma momentów, będących zarazem niezwykłymi i wykraczającymi poza schematy formami oddania hołdu Łukasiewiczowi.

Dziękujemy gorąco zarówno za udział w konferencji, jak i wsparcie okazywane podczas całego projektu – za zaangażowanie, dzielenie się głęboką pasją, pomoc merytoryczną oraz wzajemną wymianę doświadczeń i wspólne rozniecanie światła inspiracji oraz śmiałości w ambitnym dążeniu do celu. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom i mecenasom, fundatorom nagród: Miastu Dębica oraz Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka.

Wyjątkowe wyrazy wdzięczności za możliwość wprowadzenia idei w rzeczywistość składamy  Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza.