Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy dumni, dzieląc się z Wami wiadomością, że MiPBP w Dębicy została wybrana spośród 530 instytucji i organizacji w ramach projektu Fundacji Świętego Mikołaja. Organizatorzy wyróżnili wsparciem finansowym 44 wnioskodawców, wspólnie z którymi założą Przystanie Świętego Mikołaja – przestrzenie przyjazne najmłodszym uchodźcom z Ukrainy. Wartość przyznanego przez Fundację Świętego Mikołaja dofinansowania wynosi 35 640 zł, które przeznaczymy na organizację wielokierunkowych działań wychowawczych, edukacyjnych i integracyjnych, pomagając dzieciom w aklimatyzacji i zapoznając je z naszym dziedzictwem kulturowym. Fakt, że znaleźliśmy się na liście beneficjentów projektu stawia przed nami niepowtarzalną szansę.    Fundacja Świętego Mikołaja powstała już 20 lat temu, a założyli ją niezwykli ludzie, pragnący ocalić tkwiącą w nich delikatność dziecięcej wrażliwości, niewinności i marzycielstwa. Przystań Świętego Mikołaja to szlachetny,…