Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy. Dofinansowanie od Fundacji Świętego Mikołaja

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy dumni, dzieląc się z Wami wiadomością, że MiPBP w Dębicy została wybrana spośród 530 instytucji i organizacji w ramach projektu Fundacji Świętego Mikołaja. Organizatorzy wyróżnili wsparciem finansowym 44 wnioskodawców, wspólnie z którymi założą Przystanie Świętego Mikołaja – przestrzenie przyjazne najmłodszym uchodźcom z Ukrainy. Wartość przyznanego przez Fundację Świętego Mikołaja dofinansowania wynosi 35 640 zł, które przeznaczymy na organizację wielokierunkowych działań wychowawczych, edukacyjnych i integracyjnych, pomagając dzieciom w aklimatyzacji i zapoznając je z naszym dziedzictwem kulturowym. Fakt, że znaleźliśmy się na liście beneficjentów projektu stawia przed nami niepowtarzalną szansę.   

Fundacja Świętego Mikołaja powstała już 20 lat temu, a założyli ją niezwykli ludzie, pragnący ocalić tkwiącą w nich delikatność dziecięcej wrażliwości, niewinności i marzycielstwa. Przystań Świętego Mikołaja to szlachetny, budujący i napawający nadzieją projekt, w ramach którego, okazując wsparcie najmłodszym ofiarom bestialskiej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczymy się tolerancji i pokonywania przeszkód – tkwiących w nas i tych od nas niezależnych. Język oraz różnice kulturowe stanowią znikome bariery wobec zahamowań mentalnych, które biblioteka jako instytucja zaufania publicznego i centrum kulturotwórcze zamierzamy stale niwelować.

Ostatnie tygodnie pokazały nam, jak potężną bronią wobec okrucieństw wojny są otwarte serca i gotowość do niesienia wsparcia. Szczególnej ochrony wymagają najmłodsze i niewinne ofiary konfliktu – dzieci. Przesłaniem, tkwiącym u podstaw działań fundacji jest rozumienie i pomoc, pojmowane jako roztropne i taktowne połączenie działalności kształceniowej, naukowej oraz charytatywnej. MiPBP w Dębicy jako beneficjent projektu otrzymuje szansę przeobrazić się w Przystań Świętego Mikołaja – baśniowy azyl, w którym grupa 30 ukraińskich dzieci znajdzie troskliwą opiekę. Planowane przedsięwzięcia obejmują szereg zróżnicowanych działań, łączących walory rekreacyjne z edukacyjnymi oraz integracyjnymi. By stworzyć dzieciom namiastkę normalności i oderwać je od koszmaru wojennych wspomnień, połączymy elementy biblioterapii z muzykoterapią. Pośród planowanych zajęć, przyspieszających adaptację do nowych warunków, znajdują się również zajęcia z języka polskiego, przeplecione licznymi wyjazdami do atrakcyjnych miejsc szczególnie wyróżniających się na mapie naszej Małej Ojczyzny. Dzieci poznają najpiękniejsze miejsca na ziemiach dębickich oraz lokalne dziedzictwo historyczno-kulturowe dzięki warsztatom kulinarnym i artystycznym, zajęciom sportowym, sensorycznym i kreatywnym. Z kolei wycieczka rowerowa i spotkanie z leśnikiem nakierowane będą na ekoedukację i ekoempatię. Wymienione inicjatywy to zaledwie część z wachlarza przygotowanych dla ukraińskich dzieci działań.

Głęboko wierzymy, że poszczególne elementy projektu w konsekwencji przyśpieszą adaptację ukraińskich dzieci do nowych warunków. Mamy nadzieję, że Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy stanie się miejscem kojarzącym się z bezpieczeństwem, będąc zarazem przestrzenią spotkań przedstawicieli dwóch przenikających się kultur – polskiej i ukraińskiej. Wierzymy, że otrzymane dofinansowanie pozwoli nam i uczestnikom projektu na zacieśniające więzi obustronne poznawanie i zgłębianie dziedzictwa – obydwu ojczyzn. Równocześnie liczymy na to, że rozbudzanie świadomego uczestnictwa w kulturze zatrze wojenne traumy w pamięci młodych Ukraińców.