Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Drodzy Czytelnicy, MiPBP w Dębicy chciałaby zaprosić na premierę filmu wspomnieniowego, podsumowującego rok Władysława Strumskiego. Patron Roku  2022 – Władysław Strumski – ze swym iście humanistycznym zaangażowaniem w wiele sfer życia – walkę o wolność Ojczyzny, filantropię, publicystykę i literaturę, szczególną rangę nadawał zwłaszcza tej ostatniej.  To literatura miała dlań niebagatelne znaczenie, organizując jego życie, a zarazem będąc  sferą, poszukiwań i kontemplacji. Jako osoba obdarzona twórczą intuicją z pewnością nie odżegnywał się od młodszych niż literatura dziedzin twórczego wyrazu, w tym – filmu. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanemu materiałowi sylwetka oraz wcielane w życie ideały wybitnego dębiczanina staną się Wam jeszcze bliższe. Film pt. „BRUTUS – dywersant, który zamienił karabin na pióro!” domyka szereg różnorodnych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego…