Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

„(…) przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.”Fragment Roty przysięgi żołnierza Armii Krajowej Dziś mija 80 lat od utworzenia Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. to dzień, w którym Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski dokonał doniosłego aktu politycznego o ogromnej wadze symbolicznej. Tak bowiem postrzegamy przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Decyzja podyktowana potrzebą scalenia i ujednolicenia struktur konspiracyjnych i podporządkowania ich rządowi na uchodźctwie zaowocowała powstaniem największego w Europie podziemnego wojska. Ziemia dębicka wydała wielu bohaterów, przynależących do szeregów AK, a sam obwód ZWZ – AK pod kryptonimem „Dziekania”, „Deser” stanowił jeden z najenergiczniejszych rejonów ojczystej…