Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Jak o walorach czytania można w nieskończoność – choć wciąż nie wszystko zostało wypowiedziane – tak nie do oszacowania pozostaje rola Dziadków i Babć w naszym wychowaniu. Cierpliwi i wyrozumiali, otaczają nas wielkodusznie ciepłem opiekuńczości, a ich wewnętrzny spokój wznosi się na dekadach życiowych doświadczeń, umożliwiających wypracowanie cennego dystansu. W dorosłym życiu, tęskniąc za obecnością naszych Opiekunów, stale kierujemy się ich dobrymi radami. Mając to na uwadze, pragniemy zapewnić naszym pociechom jak najwspanialsze relacje z Dziadkami i Babciami. Owszem, w obecnym czasie – dobie panowania pandemicznego upiora bezlitosnego wobec jakichkolwiek sentymentów to niebywale trudne – lecz nie niemożliwe. Znakomitymi i godnymi podziwu oraz niebywale pomocnymi są emanujące harmonią i optymizmem inicjatywy takie, jak projekt socjalny „Książka uśmiechów”, powstały dzięki dębickiemu…