Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w filiach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy odbyły się spotkania dla dzieci i młodzieży. Jedną z podstawowych form działalności i dostarczania informacji o księgozbiorach i pracy danej placówki są lekcje biblioteczne. „Lista przebojów młodzieżówki” to temat czytelniczego spotkania, które odbyło się 11 maja w Filii nr 3 znajdującej się w budynku DK „MORS” przy ul. Sportowej. Młodzież z dębickiego Hufca Pracy, została zapoznana z nowym elektronicznym systemem zapisywania się w bibliotece oraz z księgozbiorem. Lekcja biblioteczna miała na celu przekonać młodego odbiorcę, że czytanie książek to, jak pisała nasza noblistka Wisława Szymborska: „(…) najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Nawiązując do tematu spotkania uczestnicy zapoznali się z literaturą dla młodzieży, którą można znaleźć…