Wspomnienie o Krzysztofie Pendereckim – Poznajcie moje korzenie

Choć należał do forpoczty muzycznej awangardy, nie zerwał więzi z tradycyjnymi wartościami, w których został wychowany, lecz pozostając w ich kręgu, wzniósł muzykę na jeszcze bardziej wysublimowany i odkrywczy poziom. Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor, postać ikoniczna i wizjonersko spajająca epoki zarówno w aspekcie sztuki, jak i aksjologii, dla dębiczan stanowi uosobienie artysty, śmiałego i w pełni oddanego swemu dziełu, reinterpretującemu i zarazem rekonstruującemu ponadczasowe wartości. W jego życiu, w pełni podporządkowanym twórczości,  wyjątkowo wymowne były dwie metafory – labiryntu i korzeni. Ta druga – mieszcząca w sobie potęgę znaczeń: pochodzenie, tożsamość i chlubne dziedzictwo historyczno-kulturowe stała się bezpośrednią inspiracją dla cyklu to wydarzeń, dedykowanych pamięci Profesora pt. „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. Krzysztof Penderecki w listopadzie tego roku skończyłby 90 lat. Niestety, już trzy lata kompozytor, obwołany Patronem Roku 2023 przez Radę Miejską w Dębicy, pozostaje z nami obecny w swej nieśmiertelnej twórczości. Możliwość obcowania z nią, połączona ze świadomością faktu, iż żyjemy w rodzinnym mieście Maestro, nadaje wrażeniom estetycznym rangę swoistego misterium.

Krzysztof Penderecki imponował humanistyczną wszechstronnością, poruszając się między sferami komponowania, dyrygentury oraz działalności pedagogicznej, a zarazem nie zaniedbywał pasji, jaką było dla niego ogrodnictwo. Różnorodność dziedzin, połączonych uwielbieniem dla muzyki, odzwierciedli multidyscyplinarny charakter planowanych przez nas działań, w których przenikać się będą wszystkie dziedziny sztuki i które skonsolidują więzi między wszystkimi pokoleniami dębiczan. Krzysztofowi Pendereckiemu zawdzięczamy ukształtowanie sonoryzmu, melomańskie uczty oraz Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach – a to zaledwie początek wyliczenia, które mogłoby trwać o wiele dłużej, niż wszystkie utwory Mistrza.

Podziwiamy Maestro za wierność samemu sobie i nie poprzestawanie na tym, czego oczekują inni, a przekornym, niekiedy potępianym, poszukiwaniu własnej drogi, pośród plątaniny ścieżek w labiryncie. Pragnąc odwdzięczyć się za Piękno, którym geniusz dzielił się tak szczodrze i uhonorować kolejne dekady wytężonej pracy w ramach projektu wraz z naszymi partnerami zaprosiliśmy każdego, pragnącego zgłębiać dziedzictwo Mistrza na koncerty, wernisaże, wystawy, wykłady, konkursy.

Jesteśmy dumni, że dzięki dofinansowaniu w ramach programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, będziemy mogli przybliżyć postać Krzysztof Pendereckiemu tym, którzy być może dotychczas czuli się onieśmieleni jego sławą. Choć trudno w to uwierzyć, kroczymy teraz tymi samymi uliczkami, przemierzamy te same ścieżki, którymi w latach swej młodości kroczył Krzysztof Penderecki. Aura muzycznego geniuszu wciąż jest obecna w naszym mieście jako inspirujący i dodający wiary genius loci.