Wernisaż wystawy „Przekraczać granice”

Muzykę i sztuki piękne traktuje się jako sfery siostrzane. Ich korespondencja wciąż zadziwia siłą powinowactw. Symbiotyczny i komplementarny stosunek sztuk wizualnych wobec muzyki uwidacznia się szczególnie w dziełach powstałych na osnowie opus vitae Krzysztofa Pendereckiego, którego biografia oraz twórczość wciąż przesuwają linie podziału, znacznie ponad nie wykraczając. W czwartek, 26 października, o godz. 18.00 w Galerii Sztuki MOK w Dębicy odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Przekraczać granice”. Ekspozycja, złożona w większości z prac malarskich, stworzy wnikliwy i wielowarstwowy portret podwójny: wizerunek Maestro oraz jego twórczości. Publiczność zobaczy dzieła 56 artystów pochodzących z trzech krajów. Perspektywę synestezyjnego wizerunku Krzysztofa Pendereckiego dopełnią prace balansujące na peryferiach mediów, tworzone autorskimi metodami. Uniwersalność przekazu muzyki znajdzie upostaciowanie w dziełach w większości abstrakcyjnych, akcentując poszerzającą się artystyczną percepcję za sprawą prekursorskich, niejednokrotnie heterogenicznych kompozycji Mistrza. Wystawa z pewnością zachwyci tych, którzy oczekują zrzeczenia się figuratywności na rzecz niezwykłego, rozpisanego na wiele technik i wiele głosów ujęć Mistrza i jego dzieła. Ekspozycja „Przekraczać granice” będzie dostępna dla zwiedzających od 26 października do 2 grudnia 2023 r.

Wystawa pt. „Przekraczać granice” stanowi polifoniczną opowieść o muzycznym i pozamuzycznym świata Mistrza wyrażaną poprzez sztuki wizualne. Zaprezentowanie przed publicznością prac wykonanych różnymi mediami przez 56 artystów zakłada wskazanie jak największej ilości faset osobowości Krzysztofa Pendereckiego jako muzyka i jako twórcy w ogóle. Co wymaga podkreślenia – twórcy wszechstronnego. Sylwetkę Profesora Krzysztofa Pendereckiego próbuje się scharakteryzować przy wykorzystaniu słów takich, jak: wirtuoz, wybitny kompozytor, dyrygent i pedagog. Jednak, by dopełnić portretu należałoby dodać również: dendrolog oraz miłośnik malarstwa. Często zapominamy, że oddany wielbiciel Dalego oraz Picassa był jednocześnie spokrewniony z Tadeuszem Kantorem. Tęsknota za pięknem i dążenie ku niemu zdają się być wpisane w naturę Profesora, przydając mu rysów poszukiwacza tego, co ulotne i jednocześnie śmiało dążącego do wyrażenia tego, co dla innych miało pozostać nieodkrytym. Wystawa „Przekraczać granice” ma na celu sforsowanie również granic postrzegania Mistrza jedynie w kategoriach sfery muzycznej – esencjonalnej, ale nie jedynej. Mnogość prac i mnogość środków wyrazu to również wielogłos interpretacji oraz odsłonięcia artystycznych – mniej lub bardziej intymnych – portretów Mistrza i jego dzieła w wykonaniu artystów.   

Wystawa „Przekraczać granice” stanowi kolejne z wydarzeń kulturalnych, odbywających się podczas Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wystawy 26 października, o godz. 18.00 w Galerii Sztuki MOK w Dębicy (Ul. Akademicka 8). Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji do 2 grudnia 2023 r. 

Nad Międzynarodowym Festiwalem „Dębickie Korzenie” Krzysztof Penderecki in memoriam honorowy patronat roztoczyli: Pani Elżbieta Penderecka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotr Gliński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023

Patronat honorowy:
Pani Elżbieta Penderecka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Organizator:
Miasto Dębica
Partner główny:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Partnerzy:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Lasy Państwowe
Współorganizatorzy:
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze, Parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
Patronat medialny: TVP Kultura, Dwójka – Polskie Radio, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via – Katolickie Radio Rzeszów, Radio RDN Małopolska, Radio Leliwa, dwumiesięcznik Artpost.pl , Obserwator Lokalny, portal Debica24, Telewizja Debica.tv, Polska Telewizja Regionalna – PTVR