„Symbole naszej historii” – wykład Macieja Rędziniaka. Narodowy Dzień Niepodległości w MiPBP w Dębicy

Już niebawem, 11 listopada czcić będziemy kolejną rocznicę przejęcia władzy przez uwolnionego  z twierdzy magdeburskiej marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz podpisania rozejmu w Compiègne. Ten dzień uznaje się za wymowną cezurę odzyskania przez Polskę suwerenności, choć sama droga do niezawisłości byłą procesem długotrwałym i okupionym krwawymi ofiarami. Niezmienna od 103 lat idea Narodowego Święta Niepodległości ma na celu uczczenie pamięci twórców niepodległej Polski. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, wspólnie ze Starostą Powiatu Dębickiego oraz Burmistrzem Miasta Dębicy zaprasza na uroczyste obchody dnia odzyskania wolności po 123 latach uciemiężenia. Z tej okazji w 9 listopada (przyszły wtorek) o godz. 10.00 Czytelni MiPBP w Dębicy odbędzie się wykład Pana Macieja Rędziniaka pt. „Symbole naszej historii”. Prelekcji towarzyszyć będą wystawy okolicznościowe oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na znaczek pocztowy pt. „Bohaterowie naszej wolności”.

Rocznice doniosłych wydarzeń, kształtujących nas jako dumnych i świadomych Polaków, natychmiast przywodzą na myśl symbole naszej ojczyzny. Podmiotowość narodu jako bytu państwowego znajduje wyraz w emblematach takich, jak godło, flaga, barwy narodowe oraz hymn. Warto zauważyć, że 2022 rokowi, patronuje Józef Rufin Wybicki, zatem warto już teraz pochylić się nad dziejami i znaczeniem pieśni, akompaniującej wszystkim istotnym ceremoniom. Bogatą historię i przeobrażanie się tych oraz innych, również mniej znanych symboli: logotypów, odznaczeń oraz przedmiotów użytkowych – przybliży nam historyk, pracownik IPN w Rzeszowie, Pan Maciej Rędziniak. Wygłoszona przez niego prelekcja ugruntuje i pogłębi wiedzę audytorium, akcentując komponenty i wymowę symboli naszej ojczyzny, często przyjmowanych jako coś zupełnie pomijanego, a więc – tracącego istotną rangę. Ceniony za żywą narrację historyk poprowadzi nas w głąb czasów, determinujących określoną formę symboli, ulegającej przeformułowaniom aż do całkowitego zaniku na przestrzeni kolejnych dekad. Właśnie te przemiany wydają się arcyciekawe, będąc wyraźnym znakiem czasów. Pan Maciej Rędziniak, specjalizujący się w symbolice naszej Ojczyzny, jest również współautorem interesującej i stworzonej z dbałością wystawy na ten temat, którą można obejrzeć tutaj – KLIK!

Wskazując na genezę i zmienność symboli Polski, prelegent nakreśli zarazem metamorfozę nas – narodu przez lata mężnie walczącego o suwerenność. Szczególny rodzaj walki stanowi wyrażanie i utrwalanie tożsamości najrozmaitszymi drogami, nacechowane odwagą i pomysłowością. Do takich nietypowych form ekspresji własnej identyfikacji z Ojczyzną należy znaczek pocztowy, niepozorny, acz wymowny emblemat polskości. 9 listopada rozstrzygniemy konkurs plastyczny pt. „Bohaterowie naszej wolności”. Na prace czekamy do czwartku, 4 listopada.

Wspólne upamiętnienie rocznicy odzyskania wolności i uznania za niezawisły byt państwowy na arenie międzynarodowej odbędzie się w scenerii okolicznościowych wystaw. „Symbole naszej historii” korespondując z treścią wykładu, stanowić będą zwieńczenie konkursu. Druga z wystaw, zatytułowana „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa”, upamiętnia Cud nad Wisłą poprzez  przystępne merytoryczne teksty, obudowane sugestywnymi archiwalnymi fotografiami. Ekspozycję przygotowali specjaliści z Muzeum Wojska Polskiego

Na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. Szczególnie zachęcamy do obecności nauczycieli wraz z uczniami klas IV-VIII, którym dedykowaliśmy konkurs plastyczny na znaczek pocztowy. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie umożliwi nam zbudowanie pomostu między historią a współczesnością oraz złożyć hołd naszym bohaterom. Wspólnie docenimy szczęście życia w wolnym kraju i mocniej odczujemy naszą powinność wobec Ojczyzny dzisiaj, patriotyzmu przybierającego nowy kształt.