Święto Wojska Polskiego. Piknik militarno-wojskowy 

W niedzielę, 14 sierpnia, mieszkańcy Dębicy uroczyście obchodzili 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej, bohaterskiej kontrofensywy Polaków, kluczowej w operacji łamania natarcia bolszewickiego. Zgromadzeni na dębickim rynku dębiczanie oraz goście z ziem powiatu  uczcili chlubne zwycięstwo naszych walecznych przodków, biorąc udział w pikniku militarno-wojskowym. Na zgromadzonych tłumnie na dębickim rynku Uczestników wydarzenia czekał szeroki repertuar atrakcji, zwracających uwagę na historyczny rodowód naszej ojczystej armii oraz podkreślających zaszczytny etos żołnierski – służby wiernej i ofiarnej. Do bezkompromisowych bohaterów, przedkładających nad wszystko wolność Ojczyzny, należał Władysław Strumski, jedna z pierwszoplanowych postaci niedzielnego pikniku. Prócz pokazu sprzętu wojskowego i dioram historycznych, dębiczanie poznali bliżej sylwetkę Bohatera własnej ziemi dzięki wystawie plenerowej oraz spektakularnej rekonstrukcji historycznej.

Piknik militarno-wojskowy otworzyło odśpiewanie hymnu oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości o godz. 16.00. Jednak jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia, organizatorzy oraz Rodzina Władysława Strumskiego, udali się na cmentarz, by zapaliwszy znicz oraz złożywszy kwiaty, oddać hołd niezłomnemu bojownikowi, pisarzowi i działaczowi społecznemu oraz uczcić pamięć jego imienia.

Uczestnicy pikniku mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć sprzęty wojskowe i w ten sposób poznać wyimek z codzienności żołnierzy oraz doniosłość ich roli. W wydarzeniu udział wzięli żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 3. Brygady Podkarpackiej Brygady Ochrony Terytorialnej. Sprzęt bojowy oraz dioramy historyczne niezmiennie mają w sobie coś budzącego jednocześnie szacunek oraz fascynację. Nie inaczej było tym razem. Statyczne pokazy ożywiała serdeczność oraz profesjonalizm przewodników, zapraszających gości do zupełnie innej rzeczywistości, umożliwiając bliższe poznanie zarówno naszej przeszłości, jak i ukształtowanej przez nią teraźniejszości – poprzez przyjrzenie się szczegółom umundurowania, poznania funkcji i przeznaczenia maszyn bojowych oraz broni. Zarówno masywne, monumentalne wręcz pojazdy, jak i dioramy stanowisk armii cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – nie tylko najmłodszych. Do Rosomaka, Leoparda i wielu innych pojazdów oraz maszyn ustawiały się długie kolejki chętnych, by zajrzeć do ich wnętrza.

Całe popołudnie przesycała atmosfera podniosłości, jednak kulminacja emocji miała miejsce o 19.00, podczas inscenizacji zamachów na Urbana i Jana Bąka oraz śmierci Romana Banka „Żbika”. Widowiskowy spektakl, pełen dramaturgicznego napięcia,poruszający i jednocześnie unaoczniający widzom heroizm partyzantów. Wielu z nich – jak osiemnastoletni Roman Banek – zostali zbyt wcześnie wrzuceni w dorosłość szponami wojny. Inscenizację likwidacji bezlitosnych oprawców wykonały grupy rekonstrukcyjne: 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej oraz GRH z Mielca im. gen. Stanisława Maczka wraz z członkami grupy teatralnej Safo oraz dębickimi strzelcami. W sekwencji scen odegranych przez aktorów, widzowie ujrzeli odtworzony z perfekcyjną drobiazgowością obraz grozy, przesycającej każdy wojenny dzień, walkę o przetrwanie, ale i godność oraz batalię o wolność. Inscenizacji walk partyzanckich towarzyszyła patetyczna narracja Pana Andrzeja Olejki, wiodąca przez kolejne wydarzenia, ale i z finezją nakreślająca szeroką panoramę wojennej rzeczywistości. Opowieści z 1944 r. były równocześnie tłumaczone na język migowy, dzięki czemu widzowie z dysfunkcją słuchu również mogli zanurzyć się w historii. Poruszająca autentyzmem gra aktorka w doskonale odtwarzającej realia epoki scenerii splatała się z narracją w emocjonujący i zarazem pouczający przekaz, przywracający pamięci przełomowe i budujące naszą tożsamość wydarzenia.

Męstwo i żarliwa miłość do Ojczyzny wypełniało również serce Władysława Strumskiego. Podczas pikniku miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej, zatytułowanej „Władysław Strumski ps. „Brutus” – dywersant, który zamienił karabin na pióro!”. Powstała z wyselekcjonowanych materiałów, pochodzących z różnych źródeł ekspozycja portretuje postać Patrona Roku 2022 jako jednostkę obdarzoną wyjątkowymi zdolnościami, hartem ducha i pracowitością. Prócz materiałów przechowywanych w Dziale Zbiorów Regionalnych naszej Biblioteki, składają się na nią unikatowe fotografie, pamiątki rodzinne oraz dokumenty, udostępnione dzięki uprzejmości Rodzinie Władysława Strumskiego

Piknik militarno-wojskowy ukoronował koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego, artysty będącego wnukiem powstańca warszawskiego, znającym wagę ofiarności i cenę odwagi. W swoich rockowych aranżacjach reinterpretuje poezję wojenną. Założyciel zespołu Contra Mundum, wprowadzając audytorium do każdego utworu, nakreślił również własną drogę, kładąc punkt ciężkości na przyświecających mu wartościach. Hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna” obecne jest w każdym z utworów z jego repertuaru, przy czym są to niezmiennie – pieśni patriotyczne oraz poezja Słowackiego, Norwida oraz poetów z Pokolenia Kolumbów. Wzruszającym gestem ze strony muzyka, było wyrażenie podziwu wobec naszego dziedzictwa historycznego, naszej znamienitej schedy.

Oficjalnie, na mocy ustawy Sejmu RP, Święto Wojska Polskiego Sejm RP obchodzimy od 30 lat, przy czym okazja ta nawiązuje bezpośrednio do pierwszego ze świąt, będącym głębokim ukłonem wobec naszych obrońców – Święta Żołnierza Polskiego. MiPBP w Dębicy miała przyjemność współorganizować tegoroczne jubileuszowe uroczystości. Zarówno wystawa plenerowa, jak i rekonstrukcje historyczne zostały zrealizowane dzięki Programowi Patriotyzm Jutra. Interdyscyplinarny charakter działań sprzyja popularyzacji wiedzy o Patronie Roku 2022, zachęca mieszkańców ziemi dębickiej do zgłębiania poszukiwania własnych korzeni, kultywowania pamięci oraz krzewienia jej. Operatorem programu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest Muzeum Historii Polski, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie. Składamy podziękowania wszystkim osobom, zaangażowanym we wspólne przygotowanie przedsięwzięć.

NA ŻYWO! Inscenizacja walk partyzanckich na dębickim Rynku

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.