Przed nami Laureaci konkursu plastycznego „JA I EUROPA”!

Często mówimy o zmianach w kontekście czegoś niepokojącego, szokującego. A przecież zmiany mogą być fantastyczne! Wiedzą o tym doskonale Uczestnicy zorganizowanego przez naszą Bibliotekę konkursu plastycznego pt. „EUROPA I JA”, których artystyczne opowieści, wibrujące kolorem i optymizmem zachwyciły nas i… zaskoczyły! Rzeczywiście – dzięki Funduszom Europejskim w naszej okolicy zaszło mnóstwo dynamicznych i pozytywnych zmian, a prace Dzieci dodatkowo zwróciły naszą uwagę na to, jak spektakularna i cenna dla najmłodszych jest każda z tych transformacji. W każdej z prawie 90 nadesłanych prac uwyraźnia się wrażliwość małych Europejczyków oraz wdzięczność za możliwości, jakie otwierają przed nimi unijne inwestycje. W piątek, 22 września 2023 r. Laureaci konkursu otrzymali zasłużone nagrody, choć musimy przyznać, że dla jurorów podjęcie decyzji nie było łatwym. Jak pamiętacie, przed Uczestnikami postawiliśmy dosyć duże wyzwanie, ponieważ chcieliśmy zainspirować Dzieci do zastanowienia się nad ścieżkami rozwoju, stwarzanymi dla nas przez Unię Europejską. Dziś ze szczerą ogłaszamy zwycięzców w wyrównanej walce, a wszystkim Uczestnikom, których wyobraźnia, umiejętności oraz zdolność krytycznego i selektywnego myślenia przybrały formę wspaniałych prac!  

Wszystkie sponad 80 prac nadesłanych do „Dębickiej Strefy Kultury z Funduszami Europejskimi” cechował imponująco wysoki poziom estetyczny oraz dojrzałość koncepcji. Chociaż postawiliśmy Dzieci przed zadaniem dosyć trudnym, nie spodziewaliśmy się, że sami – jako jurorzy – staniemy wobec jeszcze większego wyzwania. Dziś z dumą prezentujemy Laureatów konkursu plastycznego.

W poszczególnych kategoriach nagrody powędrowały do:

Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym:

I miejsce – Alina Fedorchenko / Niepubliczne Przedszkole w Dębicy WELDON KIDS / Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy;

II miejsce – Tetiana Savinova / Miejskie Przedszkole nr 7 w Dębicy / Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy;

III miejsce – Kryspin Gil/ Przedszkole Miejskie nr 8 w Dębicy;

Wyróżnienia:

Karol Parat / Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy, Przedszkole Integracyjne w Dębicy;

Karolina Shishina / Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy;

Miłosz Pyziński / Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy, Przedszkole Integracyjne w Dębicy

Kategoria II – dzieci z klas I-III:

I miejsce – Emilia Czerwiec/  Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy;

II miejsce – Nadia Sidor / Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy;

III miejsce – Artem Khutornenko / Szkoła Ukraińska / Przystań Świętego Mikołaja w MiPBP w Dębicy;

Wyróżnienie – Amelia Wójcik / Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”.

Kategoria III – dzieci z klas IV-VI:

I miejsce – Lena Stelmach / Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy;

II miejsce – Mateusz Myzia/ Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy;

III miejsce – Zuzanna Sypień – Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”;

WyróżnienieVita Romanenko / Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy / Przystań Świętego Mikołaja w Dębicy.

Każde z nagrodzonych Dzieci otrzymało zasłużoną nagrodę za swoją śmiałość, trud oraz zaangażowanie oraz dyplom. Po rozdaniu nagród przez Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, Panią Monikę Rojek-Kałek. Dzieci wraz z Opiekunami obejrzały spektakl-niespodziankę. Interaktywne przedstawienie w wykonaniu Studia Teatralnego KRAK-ART. pt. „Zaczarowany młynek” stanowiło zaproszenie Publiczności do podróży po Europie. Oparte na motywach estońskiej widowisko niosło w sobie przeslanie o wartości dzielenia się z innymi niezależnie od tego, jak wiele mamy. Idea baśni harmonijnie współgra z założeniami wspólnoty państw europejskich, opierających się na braterstwie i wyrównywaniu szans. Dzieci, zaśmiewając się to zamierając w grozie, uczyły się o wysokiej wartości dobra, uczciwości, szczodrości, a całości towarzyszyły elementy edukacji europejskiej.

Dziękujemy serdecznie za tak duży odzew i ze szczerego serca gratulujemy wszystkim Uczestnikom konkursu. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Rodziców, Opiekunów oraz Nauczycieli Dzieci, biorących udział w konkursie.

Do „Dębickiej Strefy Kultury z Funduszami Europejskimi” zaprosiliśmy gorąco dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

#dofe #dniotwartefunduszyeuropejskich #EUinmyregion, #Europawmoimregionie, #funduszeeuropejskie #funduszeeuropejskiedlapodkarpacia #fep #FEP