Oddajmy głos książkom. Tydzień Bibliotek z Filiami nr 2 i 3

Najmłodsi Czytelnicy zajmują w sercach bibliotekarzy miejsce szczególne. Mamy do Was sentyment nie tylko dlatego, iż sami kiedyś stawialiśmy pierwsze kroki na drodze do zaczytania i na niej pozostaliśmy, do dziś wspominając Panie Bibliotekarki. Dla Filii nr 2 i 3 Tydzień Bibliotek przeobraził się w wielobarwną mozaikę spotkań z Przedszkolakami. Podczas wizyt Dzieci miały okazję zapoznać się z bogactwem literatury dziecięcej, a także… poznać potrzeby samych książek. Czego mogą od nas chcieć książki? Czego właściwie szukać podczas wizyty w bibliotece? Czy trzeba się bać i czy biblioteki to bardzo poważne instytucje?  Na czyją pomoc możemy liczyć? Na te i jeszcze więcej pytań poznały odpowiedzi Dzieci z Przedszkoli Miejskich nr 5,6,10 i 11. Serdecznie dziękujemy Przedszkolakom oraz ich Wychowawcom za pouczające i ośmielające do samodzielnych poszukiwań spotkania w bibliotece i z biblioteką.

Przez siedem dni filie nr 2 i 3 urzeczywistniały nasze hasło Tygodnia Bibliotek, brzmiące: „Bibliotek@RZ – Bliżej NAS!”, przekraczając granice, choćby te wyobrażone czy zbudowane na fundamencie utrwalonych przeświadczeń. Każda z goszczących u nas grup przedszkolnych miała okazję do swobodnego poczucia się pośród wysokich regałów. Panie Bibliotekarki zaprosiły Dzieci do Kącika Malucha – przestrzeni przyjaznej naszym małym molikom książkowym – zachęcając je do poszukiwań wśród księgozbioru. Przedszkolaki przekonały się, iż na naszych półeczkach czeka na nie wiele różnokolorowych i różnoformatowych książeczek, zachęcających do wypożyczenia i przeczytania – samodzielnie lub z Rodzicami albo Rodzeństwem. Wśród propozycji adresowanych do kilkuletnich odbiorców znajdują się publikacje obrazkowe, przemawiające do wyobraźni Dzieci dzięki prześlicznym, dopracowanym w każdym szczególe i operującym adekwatną kolorystyką ilustracjom. Dla nieco starszych Dzieci mamy książeczki, w których w ślad za tekstem podążają obrazki, lecz jest ich nieco mniej. A do rodzinnego zaczytania zapraszają grube tomy pełne baśni.

Podczas spotkań czytaliśmy wspólnie bajeczki, podążając za życzeniami naszych Gości, wspólnie wkraczając do królestwa wyobraźni. Zaczytaniu towarzyszyły zgadywanki na temat wiosny oraz baśni, a jak się okazuje, świat baśni oraz najpiękniejszej z pór roku nie ma przed błyskotliwymi i gotowymi na wyzwania Przedszkolakami tajemnic. Z kolei wierszyk pt. „Książka w rękach dzieci” pomógł w przystępnej i łatwej do zapamiętania formie uporządkować wiedzę o tym, czego książka nie znosi i na co nie powinniśmy jej narażać. Ten temat kontynuowaliśmy podczas dyskusji, w której omówiliśmy, jakie prośby może kierować do nas wypożyczony egzemplarz i jakie obowiązki towarzyszą roli Czytelnika. Okazało się, że sprawić, by książka była szczęśliwa, wcale nie jest tak trudno, a Przedszkolaki znają zasady korzystania z biblioteki. Wskazały, jak ważne jest, by nie zapominać o szacunku do powierzonego nam woluminu, o ostrożności oraz punktualności. 

Tydzień Bibliotek z Przedszkolakami przyniósł nam mnóstwo radości oraz dumę z najmłodszego, rosnącego nam pokolenia Czytelników. Jesteśmy wdzięczni za każdą wspólnie spędzoną chwilę, uzmysławiającą nam, jak potężna jest magia literatury. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas ośmieli Dzieci do jak najczęstszych odwiedzin naszych placówek i korzystania z księgozbioru, rozbudzając, kształtując i pogłębiając ich książkową pasję.

Dziękujemy! Czekamy na Was!

Tydzień Bibliotek realizowany jest w ramach zadania „Bibliotek@rz Bliżej NAS”„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego