Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy dołącza do programu  „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”

Drodzy Czytelnicy, jesteśmy bardzo dumni i zarazem szczęśliwi, mogąc podzielić się z Wami wiadomością, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy dołącza do grona 51 placówek, biorących udział w projekcie „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”. Metodyczno-edukacyjny charakter projektu umożliwia harmonijne połączenie walorów socjalizacji Polaków i Ukraińców, a także nie pozwolić, by bezwzględność wojny przekreślała szansę Dzieci i Młodzieży na naukę. Na przestrzeni kolejnych miesięcy będziemy urzeczywistniać idee, będące hasłem przewodnim projektu, niwelując wszelkie bariery, pokonując zagrożenie wynikające z powodu wydartego przemocą poczucia bezpieczeństwa i wykorzenienia z bezpiecznej przystani, jaką stanowiła Ojczyzna oraz społecznej stygmatyzacji. Głęboko wierzymy, iż wartości takie, jak akceptacja, tolerancja, empatia i pomoc w realizowaniu siebie pozwolą Dzieciom oraz ich Rodzinom na odzyskanie wiary we własne możliwości. Piękno i szlachetność projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” wynika również z jego wielopłaszczyzności – łączącej w sobie innowacyjność postępu technologicznego wraz z budowaniem oraz umacnianiem więzi międzyludzkich. Wartość dofinansowania, za które z całego serca dziękujemy, wynosi 21 460 PLN. Jesteśmy przekonani, że przed nami niezwykle owocny czas i z tym większym entuzjazmem przystępujemy do realizacji naszych planów – oczywiście razem z Wami.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International.

Проект «Бібліотека для кожного. Різні. Рівні. Важливі» реалізується Фундацією розвиткуінф ормаційного суспільства у партнерстві з Save the Children International.

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” realizowany jest dzięki partnerstwu organizacji humanitarnej Save the Children International, już od ponad 100 lat niosącej pomoc oraz zapewniającej ochronę najbardziej potrzebującym i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, propagującej postawę świadomego użytkowania najnowocześniejszych technologii, rozwijającej kompetencje w różnorodnych sferach – w tym niezwykle cennej, a często pomijanej – ekonomii. Cieszymy się, że przygotowany przez nas program został dostrzeżony na tle wielu innych zgłoszeń, a nasze głębokie pragnienie nieustannego wspierania, aktywizowania i integrowania lokalnej społeczności właśnie otrzymały niepowtarzalną realną szansę na realizację. Jako beneficjenci programu przeobrazimy naszą bibliotekę w przestrzeń sprzyjającą nauce i przyjaźniom i już teraz cieszymy się na myśl o tym, że zarówno ukraińskie Dzieci, jak i ich Rodziny zyskają dostęp do działań niesztampowych, zupełnie nowatorskich, opartych na nowoczesnych technologiach, w tym stymulujących kreatywność i pobudzających twórczą wyobraźnię zajęciach z zakresu STEAM czy energetyzujących zajęciach ruchowych Team Up. Nie zabraknie mnóstwa futurystycznych rozwiązań a to zaledwie zapowiedź czekających nas działań. Brzmi obiecująco, prawda? I rzeczywiście, prócz tego, że Ukraińscy Uczniowie wciąż będą mogli kontynuować naukę w swoich szkołach w trybie zdalnym, nie utracą szansy na nawiązywanie kontaktów i budowanie przyjaźni ze swoimi rówieśnikami w Polsce.

Z naszej perspektywy projekt „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” stanowi zachwycającą wielotorowością obopólną wymianę – w której zyskujemy zarówno my, jako bibliotekarze, wstępujący na ścieżkę szeroko pojętej animacji kultury oraz wszyscy uczestnicy przyszłych inicjatyw.

Dziękujemy serdecznie Pomysłodawcom oraz organizatorom projektu, umożliwiającemu nam wkroczenie na prawdziwie awangardowe ścieżki rozwoju.