„Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…” –spotkania autorskie z Panią Haliną Niziołek

Ludzie tworzą miejsca, czy miejsca ludzi? Odpowiedź na to pytanie wiedzie nas do spostrzeżenia, że próba stworzenia biografii określonego miejsca siłą rzeczy przeradza się w uważne rozpisywanie wielogłosu historii ludzi, współtworzących daną przestrzeń. Nostalgiczne powroty do lat dziecięcych i młodzieńczych, do przyjaciół ze szkolnej ławy, do nauczycieli, wyprowadzających nas ze świata wiedzy w prawdziwe życie jako nieodłączna część lat w pełni świadomych przywołują zadumę i uśmiech. Byłoby błędem zaprzepaścić głosy generacji, tworzących określony klimat miasta i pozwolić umknąć temu, co zawodna pamięć i tak już utrudnia. Oto zaledwie jedna z inspiracji do powstania drugiej już publikacji Pani Haliny Niziołek zatytułowanej „Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…”. Sam tytuł zdradza, iż czytelnik otrzymuje do rąk coś znacznie wykraczającego poza ramy konwencjonalnie postrzeganej monografii. Autorka – uczennica, absolwentka, wieloletnia nauczycielka – osobiście opowiedziała o żmudnej, lecz wynagradzającej pracy nad ponad siedmiuset stronicowym tomem podczas dwóch spotkań. Pierwsze odbyło się 29 listopada 2023 r. w Czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, natomiast 2 grudnia 2023 r. Pani Halina Niziołek gościła w szkole, z którą związana jest od czasów uczniowskich – I LO w Dębicy. Obydwa spotkania, będące okazją do międzypokoleniowego polilogu uczniów i znamienitych absolwentów szkoły – w tym niezliczonych wychowanków Pani Haliny – zyskały nietuzinkową oprawę muzyczną. Książka pt. „Ludzie, ludzie, cuda w tej budzie…” zabiera nas podróż introspektywną, a zarazem – uzmysławiają naszą przynależność do miejsca wyjątkowego, tworzonego przez osoby takie, jak Autorka – troskliwych i pełnych pasji pedagogów.

Każde ze spotkań stanowiło okazję do wzruszających wspomnień, wymiany wrażeń, porównywania tego, co pozostało w nas z minionych lat, a także refleksji nad tym, co przed nami i obecnymi wychowankami „Jagiełły”. 29 listopada 2023 r. w Czytelni MiPBP w Dębicy miało miejsce pierwsze ze spotkań autorskich z Panią Haliną Niziołek. Pani Halina przybliżyła publiczności historię powstania publikacji, nie mającej sobie podobnych. Choć I Liceum Ogólnokształcące im. króla Władysława Jagiełły, jako ikoniczny synonim prestiżu i wysokiego poziomu, doczekał się wielu monografii i opracowań, niemożliwym byłoby znalezienie takiego, które z równą lekkością, prostotą i zarazem sugestywnością roztaczałaby przed odbiorcą wyrazisty obraz minionych dekad. Anegdotyczna, potoczysta, rozbłyskująca pogodnym humorem opowieść wiedzie nas przez kolejne lata – od czasów, w których Pani Halina sama zasiadała w szkolnej ławie, poprzez trudne przejście od statusu uczennicy i pełnej pokory absolwentki do pozycji nauczycielki, aż do perspektywy zdystansowania, jaką stwarza opuszczenie placówki po wielu latach docenianej pracy. Podczas spotkania Pani Halina ze szczerością nakreśliła historię powstania książki, nakreślając zmienne konteksty historyczne, socjologiczne, wskazując przeobrażenia na gruncie relacji między uczniami i ich pedagogami. To, jak silne są relacje między nauczycielami oraz uczniami i jak silnie formująca przynależność do szkoły świadczyć może fakt, iż w obydwu spotkaniach wzięli udział obecni oraz emerytowani nauczyciele, radni, przedstawiciele władz samorządowych, wdzięczni wychowankowie Pani Haliny oraz obecni uczniowie najstarszej z dębickich szkół. Dla wszystkich I LO stanowi miejsce wyjątkowe – kształtujące system wartości i budujące tożsamość młodych ludzi. Spotkanie w bibliotece cechowała niewymuszona swoboda, swoista familiarność. Nie powinno to dziwić, zważywszy na fakt, iż łączy nas zarówno miejsce pochodzenia i wychowania, jak i miłość do historii pisanych polszczyzną kwiecistą, lecz pozbawioną męczącego patosu. Każdy z uczestników spotkania wyszedł z promiennym uśmiechem na twarzy, pewien znakomitej lektury – każdy bowiem otrzymał własny egzemplarz książki Pani Haliny Niziołek. 

O tym, jak ważna i wartościowa jako świadectwo historii, a zarazem niepozbawiona walorów literackich publikacja świadczą opinie jej recenzentów. Podczas pierwszego spotkania laudację autorstwa prof. Janusza Mroczki odczytała Dyrektor I LO w Dębicy, Pani Ludmiła Stelmach-Kołodziej. Pan profesor zaszczycił swoją obecnością spotkanie w Alma Mater jego, Autorki i wielu znamienitych gości. Drugie spotkanie autorskie miało miejsce w sobotę 2 grudnia. Rozpoczęte o godz. 11.00 przeistoczyło aulę liceum w miejsce rozbrzmiewające serdecznymi głosami wciąż dopowiadającymi, uzupełniającymi historie opisane z wnikliwością i czułością przez Panią Halinę w jej książce. Wyjątkowość drugiego spotkania polegała również na tym, iż głos zabrali obecni uczniowie, zapraszając publiczność do wyprawy w opowieść pióra Pani Haliny. Odczytywanym przez nich fragmentom towarzyszyła oprawa muzyczna zapewniona przez uczennice, a także szkolny zespół muzyczny – „Jagiellończyków”.

Dziękujemy serdecznie Pani Halinie Niziołek za możliwość odbycia swoistej podróży sentymentalnej – zarówno podczas spotkań, jak i literackiej uczty. To zaszczyt, móc być wydawcą tak wartościowej i jednocześnie niesztampowej publikacji. Jesteśmy wdzięczni Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA oraz wszystkim, bez których niemożliwe byłoby powstanie publikacji pt. „Ludzie, ludzie, coda w tej budzie…”. Autorce życzymy kolejnych sukcesów, a dębickiemu ogólniakowi – co najmniej kolejnych 120 lat! 

29 listopada 2023 r., Czytelnia MiPBP w Dębicy

2 grudnia 2023 r., I LO w Dębicy