Kolejne zajęcia z cyklu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakończone

Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży? Kolejne zajęcia z cyklu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” zakończone. Tytuł ostatniego spotkania w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej: „Odkryj swój biegun!”.

Odkrywanie swoich mocnych stron, określanie wartości, wyznaczanie i realizacja celów – to tematy, które angażują i poruszają młodych ludzi – i które mogą być ciekawym urozmaiceniem oferty biblioteki dla młodzieży. Podczas szkolenia uczestnicy poznali metody wspierające młodzież w diagnozowaniu mocnych stron, skutecznym wyznaczaniu i realizacji celów czy rozwijaniu odporności psychicznej, a także dowiedzieli się jak wykorzystać poznane metody w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dla młodzieży w bibliotece.

Podczas szkolenia w dniu 16 czerwca br. bibliotekarki dowiedziały się, jak zaprojektować i przeprowadzić cykl zajęć dla młodzieży z zakresu rozwoju osobistego (m.in. inspirowany metodą Biegun autorstwa Marka Kamińskiego). Wspieranie młodzieży jest bardzo ważne w realizowaniu celów, odkrywaniu ich mocnych stron, wzmacnianiu motywacji i rozwijaniu odporności psychicznej. Dzięki szkoleniu bibliotekarki wspólnie przygotowały scenariusz warsztatów dla młodzieży możliwych do przeprowadzenia w swojej bibliotece oraz poznały tematykę zagadnień z zakresu budowania relacji bibliotekarz-młodzież. Szkolenie poprowadziła pani Agata Warywoda – bibliotekarka i trenerka. Absolwentka m.in. Akademii Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji (2013),  Studium Pracy z Grupą i Zespołem (2017),  Akademii Trenerów Biznesu (2019). Członkini Stowarzyszenia LABiB, trenerka w ogólnopolskich projektach szkoleniowych dla pracowników bibliotek, laureatka “Listy 100” (2020) wyróżniającej osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju kompetencji cyfrowych Polaków. Kolejne szkolenia jesienią. Przygotowane temat: Czytamy emocje – jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci, oraz Team Up, czyli ruch w bibliotece.
W zajęciach biorą udział bibliotekarze z powiatu dębickiego, w tym ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Szkolenia dofinansowano z programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Program Partnerstwo dla książki