Kameralny „Prolog” na otwarcie Dębickich Korzeni

We wtorek 17 października, w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy, miało miejsce wyjątkowe muzyczne spotkanie rozpoczynające cykl wydarzeń poświęconych pamięci Krzysztofa Pendereckiego. Koncert „Prolog”, stanowiący inaugurację festiwalu „Dębickie Korzenie”, okazał się nie tylko artystycznym triumfem, ale także wzruszającym spotkaniem z dziedzictwem kulturalnym kompozytora.

II Edycja „Dębickich Korzeni” odbywa się w roku wyjątkowego jubileuszu 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Koncert Kameralny „Prolog” rozpoczął festiwal w wyjątkowy sposób, wprowadzając słuchaczy w świat muzyki kompozytora, która będzie towarzyszyć dębiczanom przez najbliższe miesiące za sprawą tej międzynarodowej imprezy kulturalnej. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał włodarz miasta Mariusz Szewczyk, podkreślając dokonania Profesora Krzysztofa Pendereckiego oraz zakorzenienie jego twórczości właśnie w Dębicy, jak również znaczenie festiwalu jako okazji do podziwiania i promocji dziedzictwa kulturalnego miasta oraz okolic.

Wieczorne wydarzenie zgromadziło zarówno miłośników muzyki poważnej oraz twórczości Mistrza, jak i społeczność Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Spotkanie było także okazją do świętowania 20. rocznicy nadania dębickiej szkole muzycznej, jako pierwszej na świecie, imienia Krzysztofa Pendereckiego. Podziękowanie za muzyczne kształcenie pokoleń dębiczan oraz popularyzację twórczości urodzonego w naszym mieście światowej sławy kompozytora Dyrektor ZPSM Ewa Trojan odebrała z rąk burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz jego zastępcy Macieja Małozięcia.

W koncercie muzyki kameralnej na scenie zaprezentował się zespół utalentowanych muzyków, których instrumenty wybrzmiewały harmonijnie, tworząc niezwykły klimat. Piotr Lato na klarnecie, Jacek Muzyk na waltorni, Wojciech Koprowski na skrzypcach, Łukasz Syrnicki na altówce, Jan Kalinowski na wiolonczeli oraz Marek Szlezer przy fortepianie zachwycili publiczność swoją wyjątkową grą. Wybrzmiały utwory skomponowane przez Profesora w różnych etapach jego twórczości, począwszy od lat studenckich. Artyści zaprezentowali Kwartet na klarnet i trio smyczkowe (1993), Per Slava na wiolonczelę solo, Capriccio per Radovan na waltornię solo, Trzy miniatury na klarnet i fortepian (1956) oraz Sekstet na klarnet, waltornię, skrzypce, altówkę, wiolonczelę i fortepian.

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Dębickie Korzenie” – Krzysztof Penderecki in memoriam. Szczegółowy harmonogram festiwalu znajdą Państwo na stronie www.debickiekorzenie.pl

for. Krzysztof Kosowski


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023

Patronat honorowy:
Pani Elżbieta Penderecka, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
Organizator:
Miasto Dębica
Partner główny:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Partnerzy:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Lasy Państwowe
Współorganizatorzy:

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, Muzeum Regionalne w Dębicy, Dębickie Towarzystwo Muzyczno-Śpiewacze, Parafia Matki Bożej Anielskiej w Dębicy
Patronat medialny: TVP Kultura, Dwójka – Polskie Radio, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via – Katolickie Radio Rzeszów, Radio RDN Małopolska, Radio Leliwa, dwumiesięcznik Artpost.pl , Obserwator Lokalny, portal Debica24, Telewizja Debica.tv, Polska Telewizja Regionalna – PTVR