Esencja naszego miasta – w nowej książce Agnieszki Kruszyńskiej-Idzior „Dębica i okolice. To, co najważniejsze”

Postrzegając miasto jako miejsce, zapominamy, że będąc scenerią i tłem, może być zarazem pełnoprawnym bohaterem naszej historii. W nowej książce pt. „Dębica i okolice. To, co najważniejsze” Agnieszka Kruszyńska-Idzior roztacza przed Czytelnikami panoramę miasta wraz z otoczeniem, zwielokrotnianą zmienną perspektywą, wielogłosem postaci, mozaiką miejsc i epok, zdumiewając i intrygując, a zarazem fascynując i wzruszając swym spojrzeniem – wnikliwym i serdecznym zarazem, pełnym zaciekawienia i życzliwości. Są miasta tętniące życiem i pulsujące w rytm własnej, wciąż nadbudowywanej legendy. Są metropolie swym przyciągające zbrodniczym magnetyzmem lub idyllą spełniającego się snu. Są miejscowości emanujące aurą artystycznego zapomnienia i malownicze zakątki, do których się ucieka. W tęsknocie do nich zdarza się nam zapomnieć o naszych rodzinnych stronach – pomijanych i nie dostrzeganych. Agnieszka Kruszyńska-Idzior w swojej nowej książce pt. „Dębica i okolice. To, co najważniejsze”, nakierowuje naszą uwagę na strony, z których się wywodzimy, prezentując je z wielu perspektyw i oczyma świadków – tutejszych: pozornie zwykłych mieszkańców, wizjonerów, artystów i polityków, ale również tych, których miasto miało przywilej gościć, choćby przez krótki czas – zyskując lub tracąc. Nasz ojczysty region staje się scenerią niezwykłych, miejscami wręcz niewiarygodnych wydarzeń, węzłem losów wielu postaci dotychczas wydających się być odległymi, zatartymi sylwetkami. Dębica i jej najbliższe otoczenie w ujęciu Autorki stanowią sferę połączoną ze światem, ale i ze światem łączącym, jako port wyjścia i dotarcia. „Dębica i okolice. To, co najważniejsze” Agnieszki Kruszyńskiej-Idzior to rozpisana na czterdzieści opowieści esencja naszych ziem, szansa zauroczenia się i docenienia ich, a także – ulokowania w tym kontekście siebie.

Agnieszka Kruszyńska-Idzior – dziennikarka, laureatka prestiżowych nagród, pasjonatka i badaczka historii – w swojej najnowszej publikacji scala losy miasta i miejscowości rozumianych jako przestrzeń kształtująca i kształtowana przez ludzi. Ten mocno upodmiotawiający aspekt sprawia, że kolejne z czterdziestu historii czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem, zadziwieniem przy jednoczesnym stawianiu sobie pytania o to, dlaczego tak niewiele wiemy o naszej Małej Ojczyźnie. Stąd przecież się wywodzimy i czyżby bliskość i „swojskość” naszego otoczenia miała stanowić o jego pospolitości? A jednak, Autorka, opierając się na źródłach, precyzyjnie selekcjonując informacje wyszukane w archiwach, opracowaniach naukowych oraz wsłuchując się w głosy tych, którzy dzielą się swą wiedzą, staje się naszą przewodniczką w kolejnych scenach, jakby kadrach z biografii naszych rodzinnych stron. Jej książka staje się zatem podróżą czasoprzestrzenną, owszem, ale i źródłem refleksji, nie tylko historycznej zresztą, nad doświadczeniami formującymi, definiującymi postrzeganie miejsc, z których się wywodzimy. A historia tych jest imponująca – jako losy ludzi, którzy stąd się wywodzą i swymi biografiami współtworzą dziedzictwo, którego jesteśmy spadkobiercami.

„Dębica i okolice. To, co najważniejsze” to niewątpliwie opowieść otwierająca oczy na bogactwo i zróżnicowanie naszych ojczystych ziem. Wzbudza sentyment, zachęca do nostalgicznej kontemplacji minionego, a także wypełnia wdzięcznością za bogactwo zebrane w formie tak przystępnej, ubogaconej fotografiami, zbliżającymi nas jeszcze mocniej do przedstawionych tu opowieści. Szczegóły biograficzne płynnie łączą się z architektonicznymi, historycznymi, socjopolitycznymi w synkretyzmie historii. Przemieszanie jednak nie wyklucza spójności.

Gratulujemy Autorce znakomitej publikacji. Czytelników serdecznie zachęcamy do wspólnej podróży. Książka „Dębica i okolice. To, co najważniejsze”  czeka już na Was w naszych placówkach!