Dziadkowie w naszych oczach”. Dzień Babci i Dziadka z MiPBP w Dębicy Filia nr 3

Dni 21 i 22 stycznia mają w naszych kalendarzach znaczenie szczególne. To właśnie wówczas przypadają dni, honorujące nasze Ukochane Babcie i Dziadków, na których wyrozumiałość, doświadczenie i pobłażliwość zawsze możemy liczyć. Z tej okazji we wszystkich szkołach i przedszkolach dzieci dziękują swoim Dziadkom podczas występów. Recytują wierszyki, śpiewają piosenki, inscenizują teatrzyki i wyrażają swoją wdzięczność, wręczając im drobne, własnoręcznie wykonane upominki. Urocza laurka czy stworzony małymi rączkami prezent mieści w sobie czułe uczucia wnucząt oraz uczy je, jak istotna jest sztuka dawania, której nauczycielami są właśnie Dziadkowie. Wyjątkowo wzruszającą formą relacji między wnukami a dziadkami stał się konkurs literacki pt. „Dziadkowie w naszych oczach”, którego podsumowanie odbyło się 26 stycznia 2022 r. w MiPBP w Dębicy Filii nr 3.

Zwykło się mawiać, że rolą Dziadków jest rozpieszczanie wnucząt. Tkwi w tym ziarno prawdy, a jednocześnie wszyscy doskonale wiemy, jak wiele zawdzięczamy rodzicom naszych rodziców. Nic więc dziwnego, że zaangażowanie, troska i czas, który nam poświęcają, zostały docenione, czego wyjątkowym wyrazem są Dni Babci i Dziadka. Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego, niż sportretować naszych Najbliższych, otaczających nas troską, zapewniających nam bezpieczeństwo, obecnych zawsze wówczas, gdy ich potrzebujemy. Konkurs, w którym wzięła udział młodzież 9-19 Hufca Pracy w Dębicy, pt. „Dziadkowie w naszych oczach” stawiał przed uczestnikami zadanie ujęcia w formie eseju, rozprawki lub wiersza postaci Babci lub Dziadka. Młodzież wywiązała się z niego bezbłędnie, zgłaszając prace charakteryzujące się wyjątkową dojrzałością, objawiające nieprzeciętną wrażliwość oraz ujmujące wyjątkowość intymnej więzi z nestorami swoich rodzin. Prace odznaczały się wysokim poziomem, a każdą z nich cechował rozrzewniający, nostalgiczny ton szczerego uczucia. Jury podkreślało, że wobec powyższych cech wyłonienie zwycięzców było niezwykle trudne. 

Spotkanie w Filii nr 3 zainaugurowała kierowniczka biblioteki, Pani Jolanta Wiktor, przybliżając historię ważnych świąt. Zapewne nieczęsto zastanawiamy się nad tym, kiedy i co właściwie stało się przyczynkiem do uhonorowania Dziadków. Pani Jolanta przedstawiła dzieje święta w Polsce oraz Europie. Na gruncie ojczystym święto to jest stosunkowo młode, ponieważ celebrujemy je dopiero od połowy lat 60. XX w. Swoistym kuriozum jest fakt, że ogromną rolę (w sensie dosłownym i symbolicznym) odegrała Mieczysława Ćwiklińska, która w dniu swoich 85. urodzin odegrała podczas spektaklu rolę babci. Dziadkowie musieli na swoje święto poczekać nieco dłużej, ponieważ do siódmej dekady ubiegłego wieku i pierwotnie miał być celebrowany…. W maju, w dzień urodzin Mieczysława Fogga. Ostatecznie jednak zadecydowano inaczej i to schyłek stycznia stanowi wyjątkowy czas, w którym wyrażamy wdzięczność i miłość wobec Dziadków. Równie burzliwe historię Dni Babci i Dziadka mają w innych krajach, zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. Najważniejsze jednak jest przesłanie, które owa uroczystość ze sobą niesie – okazanie ciepłych, głębokich uczuć, pielęgnowanie więzi międzypokoleniowej i okazywanie uwagi. 

Po interesującym wprowadzeniu ogłoszono zwycięzców konkursu oraz po wykonaniu pamiątkowej fotografii wręczono im nagrody rzeczowe. Autorami najciekawszych, wyjątkowo wyróżniających się prac, a tym samym laureatami zostali:

I miejsce – Filip Dudek;

II miejsce – Jakub Bartochowski;

III miejsce – Michał Bandzyra.

Uczestnikom konkursu dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy! Wszystkim Babciom i Dziadkom z głębi serca życzymy zadowolenia  i dumy z Wnucząt oraz jak najczęstszych okazji do wspólnego spędzania czasu.