Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Dębickiej Strefie Kultury z Funduszami Europejskimi – ZAPRASZAMY!

Wydawałoby się, że należąc do wspólnoty europejskiej, wiemy o niej wszystko. Jednak, czy na pewno? Często jest tak, że najbardziej elementarne informacje potrzebują wyjaśnień lub po prostu klarownego przekazu w przystępnej formie. Czy może istnieć wspanialsza koncepcja, niż idea dni otwartych? Chyba nie. Dlatego też Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy wraz z Miastem Dębica serdecznie zapraszają na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które odbędą się w sobotę, 13 maja 2023 r. w Parku Miejskim im. Skarbek-Borowskiego w Dębicy. Startujemy o 16.30 i gwarantujemy, że wszystkich uczestników czeka dzień pełen atrakcji, przybliżających idee Funduszy Europejskich i siłę ich oddziaływania w naszym regionie. Jeżeli jeszcze dziś nie potrafimy powiedzieć, co zawdzięczamy Funduszom Europejskim, czemu właściwie służą i jak bardzo odmieniły najbliższą nam rzeczywistość, to po DOFE to się zmieni. Dla uczestników w każdym wieku przygotowaliśmy moc niespodzianek. Program edukacyjno-animacyjny, adresowany dla wszystkich mieszkańców miasta, obejmie zarówno uwielbiane przez dzieci i rodziców szaleństwa na dmuchańcach, fotobudkę, malowanie buzi, ściankę wspinaczkową, strzelanie do celu oraz zabawy z Kinder SID-em, jak również konkursy wiedzy. Ochotę na przyjemności będziecie mogli zaspokoić dzięki słodkim przekąskom oraz przysmakom z grilla, a głód wiedzy nasycić przy stoiskach informacyjnych. Zapraszamy gorąco!

Tegoroczna edycja DOFE odbędzie się już po raz dziesiąty. To wydarzenie skupiające przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich na terenie całego kraju. Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w tym roku w ramach DOFE, zostaną przedstawione na stronie: www.dniotwarte.eu. Niezmiernie cieszymy się, że jubileuszową edycję świętować będziemy razem z Wami w Dębickiej Strefie z Funduszami Europejskimi jako część cyklu wydarzeń kulturalnych, podczas których realizować będziemy idee akceptacji, tolerancji i współdzielenia się bogactwem kulturalnym. W obliczu aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych tego rodzaju inicjatywy wydają się jeszcze cenniejszymi, przywracając ufność w poczucie braterstwa, partnerstwa oraz aktywnego współtworzenia i uczestnictwa kultury zarówno przez rodzimych mieszkańców miasta, jak i ludność ukraińską.

DOFE realizujemy w ramach dofinansowania w Konkursie „Fundusze Europejskie wokół nas”, zorganizowanego w ramach projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

#dofe #dniotwartefunduszyeuropejskich #EUinmyregion, #Europawmoimregionie