Dębicka Strefa Kultury z Funduszami Europejskimi – Dofinansowanie w ramach konkursu „Fundusze Europejskie wokół nas”

Choć zdawałoby się, że kultura jest wszędobylska, wiemy, jak trudno stworzyć doskonałe warunki do wdrażania w nią i uczestnictwa w niej. Doskonale móc stworzyć sprzyjający jej rozkwitowi obszar, w którym będziemy mogli cieszyć się i dzielić naszym kulturowym i kulturalnym bogactwem. Dlatego też jesteśmy niezmiernie dumni, mogąc dziś podzielić się wspaniałą wiadomością, że dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu „Fundusze Europejskie wokół nas” będziemy mogli zaprosić Was do Dębickiej Strefy Kultury z Funduszami Europejskimi. Opracowany przez nas program obejmuje cykl różnorodnych wydarzeń, połączonych ideą wspólnych spotkań – wspólnych jako wejścia w świat kultury i jako możliwość poznawania się wzajemnie. MiPBP w Dębicy znajduje się w gronie 28 beneficjentów, a wartość dofinansowania wynosi 45 000 PLN. Pojęcia tak znaczące, a tym samym, tak rozlegle, jak „kultura”, mieszcząc w sobie tak wiele, nie mają jednej definicji. Łaciński rodowód terminu „kultura” wskazuje na jego ścisły związek z dbałością, troską, pielęgnacją. Jako zaangażowani i pełni inicjatywy bibliotekarze, pragniemy dzielić się z lokalną społecznością tym, co cenne i tym samym godne poznania, ale chroniąc nasze regionalne dziedzictwo pragniemy również budować bezcenne wspomnienia. Czekają nas uwielbiane przez mieszkańców ziem dębickich pikniki i festyn rodzinny, gra terenowa, a także rajd rowerowy. Nie zabraknie również możliwości ekspresji sił twórczych, dzięki konkursowi plastycznemu. Do udziału w każdym wydarzeniu już teraz serdecznie Was zapraszamy!

W Dębickiej Strefie Kultury z Funduszami Europejskimi będziemy odkrywać bogactwo naszego regionalnego dorobku, jak również zagłębiać się w fascynujący świat kultury ukraińskiej. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w każdym z proponowanych przez nas wydarzeń zaowocuje dostrzeżeniem wielu podobieństw i odkryciem pasjonujących, godnych podziwu, a świadczących o naszej tożsamości różnic. Braterstwo i zrozumienie, akceptacja i empatyczne współdoświadczanie stanowią fundament Unii Europejskiej, stojącej na straży kruchych wartości i chroniących esencjonalne dla każdego poczucie własnej wartości i godności ludzkiej. Zapraszając Was serdecznie do współtworzenia Dębickiej Strefy Kultury z Funduszami Europejskimi, wierzymy, że dzięki Wam powstanie przestrzeń wyjątkowa, inkluzywna i generująca pozytywne emocje oraz zacieśniająca więzi.

Pierwsze z czekających nas wydarzeń już 13 maja, na które zaprasza Miasto Dębica oraz Miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Dębicy! Wkrótce ujawnimy więcej szczegółów, więc pozostańcie z nami.

Konkurs „Fundusze Europejskie wokół nas” zorganizowano w ramach projektu „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, edukacyjnym i integracyjnym w ramach środków REACT-EU”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

funduszeeuropejskie #funduszeUE #EUinmyregion #funduszeeuropejskiedlapodkarpacia #EuropejskiRokMłodzieży