„Bibliotek@RZ Rozwijamy się dla Was!” – kolejne zajęcia z trenerami

„TeamUp – czyli ruch w bibliotece”. Dębicka biblioteka zaprosiła na dwudniowe ciekawe i kreatywne szkolenie połączone z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy bibliotekarza . Było to już kolejne spotkanie w ramach projektu „Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!”.

Team Up to metoda pracy z dziećmi opracowana przez międzynarodowe organizacje War Child, Save the Children i UNICEF Holandia w celu wspierania dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, na przykład mających doświadczenie uchodźcze lub inne traumatyczne przeżycia. Team Up to zajęcia ruchowe, prowadzone w relaksującej ,bezpiecznej, przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem muzyki, choreografii, grupowych zabaw i akcesoriów, takich jak chusta animacyjna, lina, piłki czy hula-hop. Dzieci biorące udział w zajęciach (zazwyczaj w wieku od 6 do 17 lat) uczą się wyrażać emocje podczas pracy z ciałem, nawiązują relacje z rówieśnikami i rozwijają podstawowe kompetencje społeczne. Komunikują się z innymi głównie ruchem i gestami, a mowa i język ojczysty mają drugorzędne znaczenie (dlatego możliwe jest prowadzenie zajęć w grupie dzieci pochodzących z różnych krajów).

Szkolenie miało charakter praktyczny i polegało między innymi na doświadczeniu pracy z ciałem i emocjami podczas ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych stosowanych na sesjach Team Up. Uczestnicy podczas szkolenia zaplanowali własne sesje Team Up do przeprowadzenia z dziećmi macierzystych placówkach.

Biblioterapia jest zamierzonym oddziaływaniem, mającym na celu działania profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne. Podczas warsztatu bibliotekarki dowiedziały się jak prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą, skąd czerpać pomysły i teksty biblioterapeutyczne i bajoterapeutyczne. Podczas szkolenia trenerka zastosowała ćwiczenia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia poprowadziła trenerka Aleksandra Kopczyńska. Trenerka i biblioterapeutka. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych wykorzystując nowe technologie, kursy, warsztaty i szkolenia z kreatywności, promocji czytelnictwa, zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoli bibliotekarzy, nauczycieli. Jest autorką i promotorką metody „Gimnastyka umysłu dla seniorów”. To nie koniec szkoleń. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy organizuje kolejne spotkanie. We wtorek, 3 października warsztaty pt. „Czytamy emocje jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne dzieci”.

„Bibliotek@(RZ) – Rozwijamy się dla Was!” – dofinansowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.