Biblioteka w statystykach – Wasza biblioteka obRAZEM w 2023 r.

Początek kolejnego roku lubi pojawiać się z bukietem postanowień i kolejnych postulatów do zrealizowania. A gdyby tak, zamiast podejmować rok 2024 strachem przed porażką, przedstawić mu przebogaty rejestr zeszłorocznych osiągnięć? Właśnie tak pragniemy dziś zrobić, Drodzy Czytelnicy, dziękując Wam za kolejne 365 dni razem – w zaczytaniu, w rozmowach, we wsparciu i współdoświadczaniu. Kolejne 52 tygodnie RAZEM przyniosło 48 883 Waszych wizyt, pełnych życzliwości oraz ufności, niekończących się rozmów o literaturze i codzienności, która bynajmniej nie jest prozą. Wasze odwiedziny zaowocowały astronomiczną liczbą 176 576 wypożyczeń, ożywiających nasz księgozbiór i przydających sensu naszym działaniom. Jako bibliotekarze nosimy w sobie misję dzielenia się i upowszechniania depozytu kultury, jakim jest literatura oraz wiedza, jednak książki i czasopisma kurzące się na pólkach to martwe słowa. Dopiero dzięki Wam zyskują pełnię wartości i wymiaru. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Wam – architektom naszej wspólnej przestrzeni wymiany wrażeń, wiedzy oraz doświadczeń. Jakim więc obRAZEM stała się Wasza biblioteka w 2023? Z pewnością barwnym, niewątpliwie złożonym – a co najważniejsze, malowanym paletą jasną, optymistyczną i inspirującą do kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

Zacznijmy od tego, że miniony rok przyniósł jeszcze więcej Waszych odwiedzin. W zestawieniu z 2023 r. to niemal o dwa i pół tysiąca więcej okazji, by Was gościć. Zwiększyło się również grono naszych Czytelników i obecnie nasza zaczytana drużyna liczy 6 134 osób. Sukcesywnie powiększają się również nasze zasoby książkowe, a na naszych regalach przybyło 4 221 książek i 33 audiobooki. Środki budżetowe umożliwiły nam zakup 1 598 woluminów i 14 książek mówionych. Z kolei, dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 udało nam się pozyskać 361 tomów. Na szczególne wyrazy wdzięczności zasługują miłośnicy literatury, szczodrze dzielący się swoimi skarbami. W minionym roku darczyńcy sprezentowali nam 2 262 książek i 19 audiobooków. Uważne przyjrzenie się strukturze naszego księgozbioru pokaże, że pośród nowości wydawniczych powitaliśmy 2 144 książki i 8 audiobooków z kategorii beletrystyki, 1 150 woluminów oraz 19 książek mówionych dedykowane jest odbiorcy dziecięcemu i młodzieżowemu, a sfera publikacji popularnonaukowych obejmuje 927 książek i 6 audiobooków.

Co poza księgozbiorem? Kalendarz bibliotekarzy oraz lokalnej społeczności znaczyły kolejne daty najrozmaitszych wydarzeń kulturalnych, udowadniających, że stereotypowe postrzeganie pracowników biblioteki można śmiało wyrzucić na stertę kostiumów zużytych i już dawno démodé. W 2023 r. zorganizowaliśmy 703 wydarzenia kulturalne o różnorodnych profilach, a uczestniczyło w nich 24 212 osób. Prawdopodobnie, gdybyśmy poczynili tego rodzaju zamierzenia, wysokość wskaźników przeraziłaby nas, być może zdemotywowała. Jednak dla nas ważniejszym stało się działanie, a nie roztrząsanie każdego szczegółu. Dzięki temu mogliśmy spotkać się przy okazji wieczorów autorskich, spotkań z podróżnikami, językoznawcą, wybitną skrzypaczką, twórcami. Multidyscyplinarność, manifestująca się w szerokim spektrum podejmowanych i proponowanych przez nas działań, podkreślała, iż literatura stanowi fundament, jednoczący wszystkie dziedziny kultury, harmonijnie przechodząc poprzez sfery sztuk pięknych, edukacji patriotycznej, integracji i rekreacji. W tym wszystkim nie zapominamy o nieustannym uczeniu się, także podczas kursów i warsztatów dedykowanych bibliotekarzom. W zeszłym roku odbyło się 6 szkoleń i wyjazdów studyjnych, w których brało udział łącznie 175 osób.

Jeszcze więcej liczb? Na koniec zostawiliśmy te najbardziej imponujące. W 2023 r. zrealizowaliśmy 9 projektów, a środki zewnętrzne pozyskane dzięki nim opiewają na wartość 258 tys. zł.

Drodzy Czytelnicy, nawet najwięksi, najbardziej elokwentni erudyci wiedzą, że w przypadku najbardziej szlachetnych i uskrzydlających emocji brak adekwatnych, zdolnych pomieścić wszystko słów. Dziękujemy Wam za wspaniały rok RAZEM.