„Biblioteka na to czeka”

W ramach projektu „Biblioteka na to czeka” Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała nieodpłatnie książki od Instytutu Pamięci Narodowej. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi.

Książki są dostępne w Dziale Zbiorów Regionalnych.

Otrzymane tytuły:

1.Inteligentna forma internowania : ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r. , redakcja Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016.

2. Jerzy Kulczycki, Atakować książką, wstęp Andrzej Paluchowski, opracowanie Małgorzata Choma-Jusińska, Paweł Zientara, Warszawa 2016.

3.Marzec i po Marcu. Wpływ kryzysu Marca”68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej, redakcja Przemysław Benken, Tadeusz Paweł Rutkowski, Szczecin-Warszawa, 2019.

4. Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, redakcja Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2017.

5.Ojczyzna Obrońcy Swemu. Weterani i kombatanci jako prpblem społeczny i polityczny w Polsce w XX wieku, redakcja Marek Kornat, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Lublin 2017.

6. Osaczeni-napiętnowani. Szkice o twórcach w PRL, redakcja Sebastian Ligarski, Warszawa 2017.

7.Rewolucja społeczna czy dzika przebudowa ? : społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944-1956), redakcja Tomasz Osiński, Lublin 2016.

8.Michał Siedziako, Bez wyboru : głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), Warszawa 2018.