„Baśń…” Radka Raka z nominacją do European Science Fiction Society Award

Dębica ma powód do dumy, powieść „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”  Radka Raka została nominowana do nagrody European Science Fiction Society Award w kategorii Achievements Awards. Europejskie Stowarzyszenie Science Fiction to międzynarodowa organizacja zrzeszająca twórców i fanów science fiction, która doceniła powieść dębiczanina.

Jej statutowym celem jest promocja SF w Europie i europejskiej SF na świecie. Zajmuje się organizacją Euroconów i przyznawaniem nagród ESFS Awards. Radek Rak, 24 czerwca br. był gościem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, który zdobył w 2020 roku Literacką Nagrodę Nike za książkę “Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”. W tym samym roku za „Baśń…” otrzymał również Nagrodę Główną w Nagrodzie Literackiej im. Jerzego Żuławskiego,  Nagrodę „Nowej Fantastyki” w kategorii Polska Książka Roku oraz został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii „Proza”. W tym samym roku został laureatem „Śląkfy” jako Twórca Roku. W 2021 Biblioteka Kraków uhonorowała go za „Baśń..” kwietniową Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca.

Panu Radkowi Rakowi gratulujemy nominacji a także życzymy satysfakcji i sukcesów w podążaniu dalszą ścieżką rozwoju twórczego oraz nieustającej pasji w codziennej pracy.