RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Biblioteka informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna […] z siedzibą [mail / tel]
  2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tychach jest […]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu świadczenia usług bibliotecznych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3 powyżej.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania [niniejszej umowy?].
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom trzecim – Centrum Usług Wspólnych lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Sprawdź także:

Jeżeli nadal nie znalazłeś szukanych przez Ciebie treści, skorzystaj ze skrótów zamieszczonych poniżej aby zobaczyć powiązane strony.