Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy
Grafika dla artykułu

Z pełną stanowczością, przeświadczeni o słuszności wypowiadanych słów, podkreślamy rangę pokoju. W wojnie widzimy bezpardonowy, krwawy kres pewnej epoki, podczas którego przewartościowaniu ulega dotychczasowy ład: przede wszystkim moralność, tląca się na zgliszczach nie istniejących już domów. Niewątpliwe żywe i budzące wewnętrzny sprzeciw są skojarzenia z destrukcją, dewaluacją, zagładą we wszystkich sferach. Jednak, jak często pochylamy się nad kwestią wpisanych w wojenną pożogę uczuć i intymności? Miłość i gwałt, wyzysk i ofiarność – przeciwległe bieguny, których nie sposób oddzielić. Obciążony wielkim ryzykiem jako temat polaryzujący i mimo wszystko wciąż pozostający niedopowiedzeniem, podejmuje Maren Röger, niemiecka historyczka i kulturoznawczyni. Jej reportaż pt. „Wojenne związki. Polki i Niemcy podczas okupacji” będzie tematem dyskusji podczas spotkania DKK, które odbędzie się we wtorek, 22 lutego…