Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy - Strona internetowa MiPBP w Dębicy Miejska i PowiatowaBiblioteka Publiczna w Dębicy

26 kwietnia żegnaliśmy przechodzącą na emeryturę Panią Dyrektor Marzenę Kowalską. Kierując się mottem, że „Wdzięczność jest pamięcią serca” dziękujemy naszej Pani Dyrektor za wszystkie działania podyktowane dobrem biblioteki. Kierowała naszą biblioteką przez wiele lat, budowała jej prestiż, aktywnie promowała czytelnictwo wśród mieszkańców naszego miasta i powiatu. Do końca swojej ścieżki zawodowej była otwarta na wprowadzanie nowości technologicznych w bibliotece. Doceniamy fakt, że poza funkcjonalnością i nowoczesnym wyposażeniem, jakie stały się cechami biblioteki w czasach zarządzania przez Panią Dyrektor, odbywały się tu też atrakcyjne spotkania ze znanymi pisarzami, artystami i interesującymi ludźmi kultury; gdzie funkcjonował teatr lalkowy, kluby czytelnicze, systematyczna praca z dziećmi i młodzieżą, a także prowadzone były liczne konkursy czytelnicze, plastyczne i literackie. Między innymi dzięki jej staraniom powstał…