Wyniki konkursów z okazji 70. rocznicy operacji wysiedlenia dębickich sióstr służebniczek

W 2024 r. mija 70.rocznica operacji wysiedlenia dębickich sióstr służebniczek i likwidacji domu zakonnego przy ul. Krakowskiej 15 w Dębicy przez władze PRL. Komuniści doskonale zdawali sobie sprawę z wpływu, jaki na społeczeństwo wywierały siostry zakonne, dlatego wytoczono im tak ostrą i bezwzględną bitwę, dążąc do usunięcia ich poza nawias życia społecznego. Siostry służebniczki 142 lata temu przybyły do Dębicy i po dziś dzień aktywnie działają na wielu polach- wśród dzieci, chorych i misjach. Wizerunkiem miasta od zawsze był Klasztor Sióstr Służebniczek BDNP, który odgrywał ważną rolę i nadawał mu swoistego kolorytu. Z tej okazji Stowarzyszenie im. Edmunda bojanowskiego „Dobroć” przy współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Dębicy zaprosiło wszystkich uczniów z powiatu dębickiego do udziału w konkursach, wierząc, że przygotowanie prac, rozbudzając wrażliwość oraz samoświadomość młodych pokoleń, przywrócą jednocześnie głos tym, którym zawdzięczamy obecny pejzaż moralny naszej Małej Ojczyzny.

Honorowy patronat nad konkursem objęło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Dębicy.

W niedzielę 9 czerwca po zakończonej Eucharystii, w której Siostry Służebniczki dziękowały za Jubileusz 25-lecia beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego, autorzy najlepszych prac zostali nagrodzeni w Sali Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Konkurs plastyczny pt. „Zgromadzenie w sercu miasta” skierowany był do uczniów szkół podstawowych z klas I-VI. Zadaniem, jakie stawia przed dziećmi jest stworzenie pocztówki, przedstawiającej miejsce wpisane w panoramę Dębicy i tkwiące głęboko w sercach mieszkańców, z uwypukleniem roli dębickich służebniczek, zaprezentowaniem ich stałej obecności, opiekuńczości i trosce o mieszkańców.

Drugi z konkursów pt. „Młodzi tropiciele śladów przeszłości” – Co się działo z siostrami służebniczkami w 1954 roku? zachęcał uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych do zagłębienia się w historię w jej najbardziej osobistym wymiarze. Poszukiwanie, a następnie utrwalanie odnalezionych, wysłuchanych, przeczytanych świadectw uczestników oraz świadków wydarzeń z roku 1954 nakieruje uwagę tropicieli dziejowych przełomów na dwa aspekty historii: jednostkowy oraz powszechny, a także niezakwestionowaną rolę pojedynczego człowieka, mającego realny wpływ na bieg dziejów. Refleksja historiozoficzna, towarzysząca przygotowaniom prac spotęguje samoświadomość Uczestników, poszerzając znacznie ich dotychczasowe spojrzenie na naukę o nas samych.

Zadanie komisji konkursowej nie należało do łatwych ze względu na dojrzałość prac, ich przesłanie oraz ujmującą autentyczność. Jury ostatecznie uhonorowało nagrodami:

„Zgromadzenie w sercu miasta” – wykonanie pocztówki

Na konkurs wpłynęło łącznie 46 prac. Wszystkie spełniły wymagane kryteria i podlegały ocenie Jury w dwóch kategoriach.

Wyniki konkursu:

Kategoria I – klasy I-II, Szkoła podstawowa

 1. Zuzanna Gruca, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
 2. Bartosz Pytlik, Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
 3. Natalia Tokarczyk, Szkoła Podstawowa w Chotowej

Wyróżnienia:

 1. Julia Klasło, Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
 2. Klara Ziembla, Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy
 3. Nikola Guziec, Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”
 4. Tymoteusz Węgrzyn, Szkoła Podstawowa SP nr 12 w Dębicy
 5. Martyna Wiater, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
 6. Tatiana Ruda, Szkoła Podstawowa w Chotowej

Kategoria II – klasy IV-VI, Szkoła podstawowa

 1. Aleksandra Koziara, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
 2. Iga Gierula, Szkoła Podstawowa w Chotowej
  Maja Szustkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy
 3. Zuzanna Tworek, Szkoła Podstawowa w Dębicy

Wyróżnienia:

 1. Zuzanna Rycharska, Szkoła Podstawowa w Chotowej
 2. Zuzanna Zaworska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy
 3. Kacper Szweda, Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”
 4. Lena Stanok, Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”
 5. Gabriela Poproch, Szkoła Podstawowa w Chotowej
 6. Dominika Jakubik, Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy

Konkurs literacki i multimedialny dla młodzieży z placówek oświatowych powiatu dębickiego „Młodzi tropiciele śladów przeszłości” – Co się działo z siostrami służebniczkami w 1954 roku?

Na konkurs wpłynęło łącznie 8 prac. Wszystkie spełniły wymagane kryteria i podlegały ocenie Jury:

Wyniki konkursu:
1. Martyna Frankiewicz, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”
Gabriela Wójcik, Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”
2.Lena Gruszowska, Szkoła Podstawowa w Chotowej
Bartłomiej Wolicki, Placówka Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”
3.Aleksandra Parys, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
Nikola Surdel, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

  Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym Uczestnikom za poruszające świadectwa głębokiej więzi z siostrami, odzwierciedlających jednocześnie wzajemne zrozumienie, poczucie bezpieczeństwo oraz wyrazistą recepcję aktywnej obecności sióstr w życiu naszego miasta. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Rodziców, Opiekunów oraz Nauczycieli Dzieci, biorących udział w konkursie.

  Ponadto informujemy, że dla wszystkich uczestników konkursów przygotowane zostały dyplomy uczestnictwa i drobny upominek, które zostaną przekazane do sekretariatów szkół.

  Serdecznie wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe prace oraz zaangażowanie.