Wygrywamy z Wami i dla Was! Nagroda w konkursie „Re-Animuj się!”

Chyba dla każdego, kto kocha czytać, równie istotne jest ciągłe uczenie się. Zarówno pasja czytania, jak i pęd ku nauce zawsze pozostaną nieograniczone. I to właśnie jest piękne! Bibliotekarze MiPBP w Dębicy uwielbiają się uczyć, zwłaszcza jeżeli zdobytą wiedzę przekuć można w czyn. To właśnie umożliwią nam warsztaty z Ambasadorką LABiB, nagroda w konkursie „Re-Animuj się!”. Wzięliśmy udział w siódmej – i, jak się okazuje – szczęśliwej dla nas edycji konkursu dla bibliotek, zorganizowanym przez stowarzyszenie LABiB. Zwycięstwo w konkursie to dla nas wspaniałe wyróżnienie i realna szansa. Trafiliśmy do wąskiego grona 17 z aż 171 bibliotek i czekają nas dwa dni obfitujące w nowe doświadczenia i naukę, a teorię szybko przekujemy w praktykę. Cieszymy się tym mocniej, że podczas warsztatów nauczymy się, jak ożywić przestrzeń naszej biblioteki obecnością młodzieży i jak ośmielić pokolenie Z do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Młodzież często definiuje się jako grupę najtrudniejszą, hermetyczną, niekiedy nawet niechętną, przez co często marginalizowaną. Niestety, ten stereotyp sprawia, że nie bierze się młodych ludzi pod uwagę jako odbiorcy planowanych działań, niesłusznie pozostawiając młodych ludzi samym sobie i trywializując ich potrzeby. Zależy nam na tym, by otwierając się na potrzeby wchodzącej w dorosłość generacji, całkowicie wykorzenić tę krzywdzącą opinię. Z pomocą przychodzi nam LABiB i warsztaty, które poprowadzi Pani Agata Warywoda, doświadczona trenerka i bibliotekarka. Podczas dwudniowego szkolenia pt. „Z młodzieżą – czy dla młodzieży? Autentyczne uczestnictwo młodych w kulturze i jak je wypracować w swojej bibliotece” nauczymy się wypracowywać efektowne strategie WSPÓŁ-działania z młodzieżą. O tym, że warto, wiemy doskonale! Każda wizyta młodego Czytelnika w jest dla nas niezwykle cenna i zależy nam na tym, by młodzież i młodzi dorośli odwiedzali nas jak najczęściej i aby te wizyty nie ograniczały się jedynie do wypożyczania lektur, a stały się polem wzajemnej wymiany i WSPÓŁ-tworzenia oraz WSPÓŁ-uczestnictwa w inspirujących, budujących przedsięwzięciach.

„Z młodzieżą – czy dla młodzieży?” to pytanie, na które intuicyjne znamy odpowiedź, prawda? Jednak, podobnie, jak młodzieży, brakuje nam kogoś, kto wskaże nam najlepsze możliwe rozwiązania i wręczy narzędzia oraz ośmieli do podjęcia dialogu z pokoleniem Z. Dzięki młodzieży możemy odświeżyć spojrzenie na świat, wskrzesić entuzjazm i przypomnieć uskrzydlające ideały. Uzmysławiają nam to za każdym razem wizyty młodych Czytelników, z którymi rozmowy zdumiewają dojrzałością, a zarazem objawiają wciąż dziecięcą wrażliwość. Wspólne doświadczanie jest tym cenniejsze, że robiąc coś razem, przeżywamy to głębiej i równocześnie zyskujemy nową perspektywę. Ambasadorka LABiB, Pani Agata Warywoda, z pewnością wyposaży nas w efektywne i wartościowe narzędzia, które wykorzystamy w tworzeniu wspólnej historii z uważnością i otwartością na potrzeby młodego Odbiorcy.

Wygrana w konkursie stowarzyszenia pomoże nam rozszerzyć nasz repertuar o nowatorskie formy WSPÓŁ-działań z młodzieżą, taktownym, bez poczucia presji zachęcaniu do pełnoprawnego i angażującego uczestnictwa w kulturze oraz pomoże nam wzajemnie się poznać. Szkolenie zaowocuje opracowaniem koncepcji scenariusza kolejnego warsztatu, skierowanego do osób na progu dorosłości. Zatem – szkolenie, to dopiero początek naszej wspólnej opowieści!

Młodzi Czytelnicy, czekamy na Was!

LABiB pomogło już wielu bibliotekom, a teraz my dołączamy do tego zaszczytnego grona. Warsztaty realizowane przez stowarzyszenie odbędą się w ramach projektu „Re-Animuj się! – szkolenia dla bibliotekarzy”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury oraz ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.