Wspólnymi siłami – Podsumowanie akcji „Polskie smyki dzieciom z Afryki”

Druga edycja akcji charytatywnej „Polskie smyki dzieciom z Afryki” dobiegła końca. Dzięki zaangażowaniu 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz inicjatywie Pani Jolanty Wiktor, z Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy udało nam się zgromadzić przybory szkolne oraz środki opatrunkowe. Akcję dobroczynną, do której priorytetów należy pomoc dzieciom z krajów Trzeciego Świata, zorganizowała rzeszowska Fundacja Pro Spe. Ofiarowane przedmioty zostaną już wkrótce przekazane placówkom medycznym oraz edukacyjnym, by wkrótce posłużyć potrzebującym dzieciom z Kamerunu oraz Republiki Środkowej Afryki. Chcielibyśmy z głębi serca podziękować wszystkim biorącym udział w akcji – za okazane serce, poświęcony czas i uwagę: dębickiemu OHP, głównej koordynatorce działań, pani Jolancie, a także wszystkim darczyńcom, których szczodrość i empatia ułatwią dzieciom dostęp do wiedzy i zdrowia.

21 października, podczas spotkania podsumowującego zbiórkę, Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, Pani Monika Rojek-Kałek wyraziła wdzięczność każdemu uczestnikowi szlachetnego przedsięwzięcia. Czekające na afrykańskich malców artykuły szkolne oraz opatrunkowe, przekazano na ręce wychowawcy, Pana Wiesława Wiktora.

Współpraca, oparta na bezinteresownym niesieniu pomocy, ugruntowując postawy altruistyczne, rozbudza empatię i wdraża do życia opartego na uważności i troskliwości o innych. Cieszymy się, widząc, że drobne gesty, przy wstawiennictwu wrażliwych i energicznych osób mają szanse przerodzić się w coś większego. Jednakże koniec tej akcji nie oznacza spoczęcia na laurach i wyłączenia się z działań o charakterze dobroczynnym – wręcz przeciwnie. Jako instytucja kultury i edukacji, jesteśmy otwarci na kolejne mobilizujące społeczność kooperacje, realizowane przez dębicki Hufiec Pracy. Wierzymy w budowanie postaw aktywnego współudziału dębiczan – dużych i małych. Z góry zapraszamy i zachęcamy gorąco także młodzież oraz wychowawców do wszystkich przyszłych inicjatyw.

Raz jeszcze dziękujemy za Wasze – Darczyńców – zaangażowanie. Nie mamy wątpliwości, że kolejne akcje będą równie owocne i uskrzydlające.