Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zaprasza uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI”. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 23 lutego 2023 r.  Konkurs niezmiennie stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny. Jest motywacją do rozbudzania zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, kształtowania poczucia tożsamości narodowej. Wpisuje się także w budowanie pamięci o żołnierzach niezłomnych. Jest także dla młodych ludzi okazją do konfrontowania umiejętności i prezentowania artystycznych talentów.

Szczegółowych informacji na temat eliminacji powiatowych konkursu dla powiatu dębickiego udziela:

Agnieszka Czerniecka, Elżbieta Kędzior,
e-mail:  czytelnia@mbpdebica.eu, regionalny@mbpdebica.eu, tel.  14 68 33 504 wew.11.

Etap powiatowy dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Powiatu Dębickiego odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy w dniu 28 lutego 2023 r. (wtorek), o godz. 10.00.  

Uczestników obowiązuje prezentacja, tj. pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie na żywo przed jury oraz publicznością jednego utworu (wiersza lub fragmentu prozy). Czas recytacji do 5 min. Poszukiwania repertuarowe powinny uwzględniać teksty polskich twórców powstające po 1939 r., aż do czasów współczesnych, takie, które realizują motyw „zawsze wierni” oraz rozwijają rozumienie pojęć: żołnierz niezłomny, bohater, ojczyzna, patriotyzm, honor, wierność wartościom, niepodległość, wolność. Na każdym etapie ten sam utwór.

Zapraszamy wszystkich chętnych do artystycznych zmagań!

Więcej informacji w załączonym Regulaminie WTPiP „ZAWSZE WIERNI”.

Regulamin

Organizatorzy eliminacji powiatowych:

POWIATORGANIZATOR ELIMINACJI POWIATOWYCH
DĘBICKIMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Dębicy
MIELECKII Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego
w Mielcu
RZESZOWSKILiceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIPowiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej
w Ropczycach
STRZYŻOWSKIPowiatowe Centrum Kultury i Turystyki
w Wiśniowej