„Władysław Strumski – żołnierz, który zamienił karabin na pióro” – konferencja popularno-naukowa w ramach obchodów roku Władysława Strumskiego

Miasto Dębica oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy mają zaszczyt zaprosić na konferencję popularno-naukową pt. „Władysław Strumski – żołnierz, który zamienił karabin na pióro”, która odbędzie się w czwartek, 6 października 2022 r. o godz. 12.00 w Domu Kultury Śnieżka. Konferencja w ramach obchodów roku Władysława Strumskiego ma na celu przybliżyć szerokiej publiczności sylwetkę zasłużonej dla Dębicy postaci. Celem konferencji jest również popularyzacja dorobku intelektualnego oraz literackiego Patrona Roku 2022 oraz upowszechnianie cennego dziedzictwa w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości, wychowania patriotycznego oraz życia literackiego. Program obejmuje prelekcje historyków. Po wysłuchaniu referatów nastąpi uroczyste podsumowanie konkursów z okazji roku Władysława Strumskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Na program konferencji popularno-naukowej składać się będą wystąpienia historyków, portretujące wszechstronną działalność Władysława Strumskiego, jak i sytuujące ją w kontekście historycznym. Publiczność wysłucha następujących prelekcji:

  • „Żołnierz pisarz, społecznik” – Władysław Strumski, Maciej Małozięć, Zastępca Burmistrza Dębicy;
  • Działalność dywersyjna Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie – prof. Dr hab. Grzegorz Ostasz, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej;
  • Obrona wolności i kulturowej własności w pisarstwie Władysława Strumskiego – dr Zofia Brzuchowska Uniwersytet Rzeszowski;
  • Konspiracja AK – WiN – między Dębicą a Wrocławiem – dr hab. Tomasz Balbus Naczelnik OBUiAD IPN we Wrocławiu

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczyste podsumowanie konkursów ogłoszonych przez MiPBP w Dębicy, honorujących Patrona Roku 2022.

Sesja popularno-naukowa stanowi kolejne działań, mających na celu popularyzację wiedzy o Władysławie Strumskim, realizowanych dzięki ogólnopolskiemu programowi grantowemu Patriotyzm Jutra, którego Publiczna w Dębicy jest beneficjentem. Operatorem programu realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego jest Muzeum Historii Polski.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.