„Władysław Strumski, ps. „BRUTUS” – dywersant, który zamienił karabin na pióro!” – Dofinansowanie w ramach Programu Patriotyzm Jutra

100 lat temu, 23 czerwca w Przybyszówce przyszedł na świat bohater naszej Małej Ojczyzny, bojownik o wolność, działacz społeczny, pisarz i publicysta – Władysław Strumski. Te określenia nie wyczerpują wszystkich sfer, w których wykazywał się ambicją, odwagą, wiernością sobie oraz innym, a stanowią zaledwie szkic, który domaga się przydania kolorytu. Dla nas kolorem ten stanowi wiedza  o Patronie Roku 2022 , którą pragniemy się dzielić i popularyzować. Teraz, dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Patriotyzm Jutra zyskaliśmy możliwość realizacji wielu inicjatyw, których interdyscyplinarny charakter połączy generacje, przerzucając jednocześnie pomost między przeszłością a historią. Jesteśmy dumni, mogąc podzielić się z Wami informacją, iż opracowany przez MiPBP w Dębicy projekt został zauważony pośród 641 zgłoszeń i nagrodzony jako jedno ze 106 zadań grantem w wysokości 45 000 zł.

Program „Patriotyzm Jutra” od 14 lat wspiera i zachęca do podejmowania szlachetnych i zarazem niesztampowych inicjatyw, nakierowanych na szeroko rozumianą edukację historyczną i patriotyczną, poprzez czerpanie z dziedzictwa dziejów naszej Ojczyzny. Od 2009 r. operatorem ogólnopolskiego programu grantowego, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest Muzeum Historii Polski.

Pragnąc popularyzować wiedzę o Władysławie Strumskim oraz przywrócić go zbiorowej pamięci opracowaliśmy interdyscyplinarny projekt pt. „Władysław Strumski, ps. „BRUTUS” – dywersant, który zamienił karabin na pióro!”. Rdzeniem naszej idei stały się wartości przyświecające zasłużonemu dębiczaninowi w każdym momencie jego przykładnego życiorysu. Prymarnym założeniem stało się skupienie i integracja wszystkich generacji wokół chlubnego dziedzictwa historycznego, którym warto się szczycić i wciąż zeń czerpać. Patron Roku 2022 swoją prężną działalnością ucieleśniał etos ofiarnej i bezkompromisowej walki o niepodległość. Służył Ojczyźnie nawet po złożeniu broni. Życiorys „Brutusa” imponuje każdemu, kto ma szansę go odkryć. Budzi podziw niezachwiana pewność w zasadność ciężkiej pracy, najpierw podczas żołnierskiego życia, dalej – wbrew opresyjnemu aparatowi władzy komunistycznej. Świadom ocalającej mocy słowa, kontynuował służbę Polsce, pisząc. W jego ręku pióro stało się bronią tyleż skuteczniejszą, iż wycelowaną w przyszłość nas, kolejnych generacji, mających zaszczyt obcowania z jego dorobkiem intelektualnym.

Naszym celem stało się ukazanie tragizmu życia uwikłanego w wojnę ze szczególnym zaakcentowaniem męstwa, żarliwej miłości do Ojczyzny, oraz lojalności. Poprzez przybliżenie dębiczanom sylwetki ich wybitnego i pracowitego rodaka, pragniemy umacniać postawy patriotyzmu, krzewić ideał współpracy oraz śmiałości do działania

W ramach projektu czeka nas wiele wspólnych aktywizujących przedsięwzięć. Zaplanowaliśmy rekonstrukcję historyczną dwóch akcji dywersyjnych, w których uczestniczył nasz Bohater. Ich dynamizm i dramatyzm przybliżą mieszkańcom aurę czasu zagłady, angażując emocjonalnie i wciągając w wir zdarzeń, kształtujących dzieje naszego miasta, a więc wywierających bezpośredni wpływ na jego współczesne oblicze. Udział w tak emocjonujących wydarzeniach, obdarzonych walorem edukacyjnym, wskaże też, jak istotna jest rola nas, współczesnych, w pracy dla naszej Małej Ojczyzny, pojmowanej jako poświęcenie oraz dbałość o nią w różnych sferach.

Rekonstrukcja będzie uroczystą kulminacją licznych przedsięwzięć, zogniskowanych na popularyzacji dorobku oraz działalności „Brutusa”. Tego dnia nastąpi rozstrzygnięcie KONKURSÓW ogłoszonych przez MiPBP w Dębicy. Inscenizacjom towarzyszyć będą równoległe wydarzenia: wystawa plenerowa, pokazy i diagramy historyczne, pokazy sprzętu militarnego, a także koncert. Nie zabraknie publikacji książkowych z księgozbioru MiPBP w Dębicy. W ramach projektu odbędzie się również sesja popularnonaukowa, połączona z otwarciem wystawy pamiątek, wspomnień i materiałów wnuczki Władysława Strumskiego, Pani Małgorzaty Rycak, a także równoległa ekspozycja książek i materiałów o dokonaniach Patrona Roku 2022.

Wierzymy, że podejmowane działania prowadzą nas do zbudowania i ukształtowania wspólnoty, skoncentrowanej wokół wzniosłych wartości. Wpisując życiorys Strumskiego w szerszy kontekst historyczny, odzwierciedlimy burzliwy i długotrwały proces odzyskiwania niepodległości w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, a zwieńczonym sukcesem właśnie dzięki bohaterom tak oddanym Ojczyźnie, jak Władysław Strumski. Gorąco namawiamy do śledzenia na bieżąco naszych wspólnych działań.

Projekt dofinansowany jest ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.