Władysław Strumski – konkursy dla upamiętnienia Patrona Roku 2022

Władysław Strumski należy do znamienitego grona postaci, których niezrównana bezkompromisowość oraz wierność wyznawanym ideałom odcisnęły trwały ślad na obliczu naszej Małej Ojczyzny. Nie będzie nadużyciem, jeżeli powiemy, iż na nas samych również. Bojownik o wolność i aktywny działacz społeczny po wojnie swoje pasje i głęboki patriotyzm ukierunkował na dbałość o kulturę i pielęgnację regionalnego bogactwa. Sięgnął po pióro, a owocem jego pracy jest kilkanascie powieści oraz setki artykułów. Działalność literacka i publicystyczna stała się źródłem wiedzy i inspiracji. By wykorzystać potencjał, skrywający się w publikacjach Władysława Strumskiego, zapraszamy wszystkich pasjonatów historii i literatury do udziału w konkursie, odnoszącym się do twórczości Patrona Roku. Z dumą i radością informujemy, że nad trzema konkursami, dedykowanymi każdej grupie wiekowej dębiczan honorowy patronat objął Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie.

Według Władysława Strumskiego praca literacka miała prowadzić do unieśmiertelnienia heroicznych dokonań wojennych jego oraz jego towarzyszy broni. Nie istnieje chyba trwalszy pomnik pamięci oraz wyraz oddania czci, niż poprzez owoce pracy twórczej. W naszej bibliotece odnajdziecie publikacje Patrona Roku oraz materiały dotyczące twórczości i życia wybitnego dębiczanina. Podtrzymaniu pamięci oraz rozbudzaniu zainteresowania postacią założyciela Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej służyć mają trzy konkursy, zorganizowane w ramach obchodów Roku Władysława Strumskiego, ustanowionego przez Radę Miejską Dębicy. Wierzymy, że przyczynią się one do popularyzacji wiedzy o „Brutusie”, skłonią do zapoznania się z jego piśmiennictwem i upamiętnią wizerunek Strumskiego jako zasłużonego naszej historii i budowniczego oblicza miasta oraz regionu.

KONKURS NA RECENZJĘ KSIĄŻKI

Konkurs na recenzję książki Władysława Strumskiego adresowany jest do dorosłych miłośników jego twórczości. Dorobek literacki powieści „Brutusa” obejmuje aż 18 pozycji, z czego wydano 14. W zróżnicowanej spuściźnie możemy sięgnąć zarówno do pozycji z nurtu wojenno-okupacyjnego, znanego nam z debiutanckiej „Dziesiątki w akcji” i kontynuowanego w „Wojenych losach uczniów”. Prócz tego mamy powieści historyczne, pisane potoczystą polszczyzną, częstokroć stylizowaną, co nadaje utworom tak autentyczności, jak i umożliwia wprost przeniesienie siew realia danej epoki. Tu np. mieszczą się: „Pogromca półksiężyca”, „Miraż korony”, czy „Kasztelanka z Będlewa”. Uczestnicy mają więc ogromne pole do popisu. Liczymy na recenzje zaskakujące oryginalnością, nietuzinkowe, szczere i zręcznie chwytające istotę rzeczy.

Regulamin dostępny tutaj: KLIK!

KONKURS PLASTYCZNY NA KOMIKS

Kolejnym z konkursów jest Konkurs plastyczny na komiks na podstawie książek i opowiadań Władysława Strumskiego. Do udziału w nim zapraszamy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy tego konkursu mogą zrealizować aspiracje tworzenia komiksów, a więc zjednoczenia warstwy graficznej z tekstową. Dzieci i młodzież stają przed zadaniem stworzenia historii obrazkowej na dwóch planszach formatu A3, której kanwą staną się opowiadania publikowane w gazecie „Echo załogi” oraz książki pt. „Dziesiątka w akcji” oraz „Wojenne losy uczniów”. Znając talent, błyskotliwość i pracowitość dębickiej młodzieży, spodziewamy się historii imponujących harmonią między dynamiką opowieści a wybrzmiewającym z nich przesłaniem.

Regulamin dostępny tutaj: KLIK!

KONKURS PLASTYCZNY NA OKŁADKĘ KSIĄŻKI

Hasło przyświecające trzeciemu z konkursów brzmi: „Projekt okładki książki Władysława Strumskiego”. Kierujemy go do uczniów szkół podstawowych, a prace ocenimy w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria –uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej;

II kategoria –uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.

Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować okładkę książki wybitnego dębiczanina, przy czym stworzona wizja obwoluty powinna opierać się na zestroju wykorzystanych barw z zastosowaną typografią, te zaś – korespondować z obrazem. Stawiamy na oryginalność, klarowny przekaz i estetykę, odzwierciedlającą istotę wybranej pozycji.

Regulamin dostępny tutaj: KLIK!

Drodzy Czytelnicy, gorąco zachęcamy do udziału w konkursach, wierząc, że stanie się on okazją do zgłębienia historii własnego regionu oraz bliższego poznania Władysława Strumskiego. Terminem składania prac konkursowych jest 31 maja 2022 r., więc mamy dużo czasu, na poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pomysłów i przemyślenie koncepcji. Prace można dostarczać osobiście do siedzibie MiPBP w Dębicy ul. Akademickiej 10 lub przesłać na adres mailowy kontakt@mbpdebica.eu w tytule wpisując odpowiednią, określoną regulaminem frazę. Szczegółowe informacje, specyfikacje mających powstać prac oraz wymagania i niezbędne oświadczenia znajdziecie w regulaminach poszczególnych konkursów. W naszych bibliotekach oraz w Czytelni i Dziale Zbiorów Regionalnych znajdziecie pomoc w poszukiwaniu materiałów.

Chętnie wesprzemy Was w przygotowaniu merytorycznym do konkursów. Zapraszamy!